Odreagowanie spadkowe cen miedzi, jednak cena wciąż wysoko