Obniżone prognozy produkcji pszenicy w Rosji i Australii.