Prognozy kolejnej znaczącej nadwyżki na globalnym rynku cukru.