Lipcowy spadek importu soi do Chin po wprowadzeniu ceł.