Dane z realnej gospodarki powinny stanowić wsparcie dla PLN