Złoty nie reaguje na decyzję RPP, może dalej się osłabiać