Złoty mocniejszy w ramach konsolidacji, FED w kalendarzu