Kolejne 44-letnie minimum liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA