Najwyższa dynamika PKB w strefie euro od 2011 roku