Indykpol – Aktualizacja Wykresu I Zysk 30%, 12.01.2018r.