waluteo_750x200.png

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

                                                                                  hotforex partner      waluteo partner                                            

 

Menu

   PRZEKRÓJ FINANSOWY      ANALIZY FOREX      ANALIZY GPW      NOTOWANIA      KALENDARZ SZKOLEŃ      ANALIZA TECHNICZNA       PRZEGLĄD PRASY                         

Kupno opcji Call i Put na platformie MT4

Opcje umożliwiają prowadzenie handlu na podstawie prognozy kierunku ruchu cen i/lub zmienności cen walut oraz złota (XAU/USD). Handel opcjami można prowadzić za pośrednictwem platformy internetowej easy-forex i Meta Trader 4. Jeśli jesteś zainteresowany tym rodzajem inwestowania w waluty i złoto na platformie MT4, zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej krótkim przewodnikiem.

forexmedia easymarkets1

Zalety handlu opcjami
• Ograniczone ryzyko handlowe
• Ograniczenie ryzyka bez konieczności składania zleceń typu stop-loss
• Teoretycznie niegraniczony zysk

Istnieją dwa rodzaje opcji - Call (opcja kupna) i Put (opcja sprzedaży).

Opcja Call daje inwestorowi prawo do zakupu instrumentu bazowego po określonej cenie w ustalonym okresie czasu, przy czym nie jest on zobowiązany do tego zakupu. Dlatego też warto rozważyć zakup opcji Call, jeśli przewidujesz WZROST ceny rynkowej.

Opcja Put daje inwestorowi prawo do sprzedaży instrumentu bazowego po określonej cenie w ustalonym okresie czasu, przy czym nie jest on zobowiązany do jego sprzedaży. Dlatego też warto rozważyć zakup opcji Put, jeśli przewidujesz SPADEK ceny rynkowej.

Przy zakupie opcji inwestor powinien wziąć pod uwagę dwa podstawowe aspekty: cenę wykonania (ang. strike price) oraz datę wygaśnięcia (ang. expiry date). Cena wykonania to „zarezerwowana” cena, po której inwestor może zrealizować opcję. Wartość opcji jest uzależniona od potencjalnej różnicy pomiędzy ceną rynkową a ceną wykonania. Im korzystniejszy stosunek pomiędzy tymi cenami, tym wyższa wartość opcji. Ponadto ceny opcji są uzależnione od okresu ich obowiązywania. Jest to logiczne, ponieważ im dłuższy okres obowiązywania, tym wyższe prawdopodobieństwo korzystnej dla inwestora zmiany ceny rynkowej. Mówiąc potocznie: inwestor zyskuje po prostu na czasie. Analogicznie opcje z krótszym okresem wykonania są tańsze.

Zakup opcji Call

Jeśli inwestor przewiduje WZROST ceny pary walut, może zakupić opcję Call, która daje mu prawo do zakupu instrumentu po określonej cenie (cena wykonania). W przypadku gdy cena rynkowa przekroczy cenę wykonania przed wygaśnięciem opcji, wartość opcji wzrasta, a inwestor zyskuje. Natomiast jeśli kurs pary walut nie wzrośnie, inwestor traci, przy czym wysokość tej straty jest ograniczona do ceny nabycia opcji.

Poniżej przestawiono przykładową opcję z tygodniowym terminem wygaśnięcia dla pary walut AUD/USD z ceną wykonania 0,7750. Po nabyciu tej opcji inwestor ma prawo do zakupu pary walut AUD/USD po kursie 0,7750 do końca tygodnia handlu. Cena opcji (zaznaczona pomarańczową ramką) wynosi 0,00323, czyli 32,3 pipsa.

opcja call

Jeśli przed wygaśnięciem opcji kurs pary AUD/USD wzrośnie powyżej ceny wykonania, wzrośnie także wartość opcji. Załóżmy, że cena pary walut AUD/USD WZRASTA do 0,7900, przy cenie wykonania opcji wynoszącej tylko 0,7750, inwestor może dokonać transakcji po cenie aż o 150 pipsów niższej niż rynkowa! Zysk na opcji Call rośnie zatem wraz ze wzrostem ceny rynkowej w stosunku do ceny wykonania,

Natomiast jeśli w momencie wygaśnięcia opcji cena pary walut AUD/USD będzie niższa niż cena wykonania, inwestor poniesie stratę, przy czym będzie ona ograniczona do ceny zapłaconej za opcję (w tym przypadku 32,3 pipsa).

Inwestor może wykonać opcję w dowolnym momencie przed datą wygaśnięcia w celu realizacji zysku lub zmniejszenia straty.

Podsumowując: w przypadku, gdy cena rynkowa PRZEKRACZA cenę wykonania, wartość opcji Call rośnie, a w przypadku gdy cena rynkowa SPADA do poziomu ceny wykonania lub poniżej, inwestor ponosi stratę. Strata jest ograniczona, przy czym pozycji nie można zamknąć (o ile saldo rachunku umożliwia zakup opcji). Otwarcie takiej pozycji może stanowić skuteczną strategię w warunkach dużej zmienności przy trendzie wzrostowym.

Zakup opcji Put

Jeśli inwestor przewiduje SPADEK ceny pary walut, może zakupić opcję Put, która daje mu prawo do sprzedaży instrumentu po określonej cenie (cena wykonania). W przypadku gdy cena rynkowa spada poniżej ceny wykonania przed wygaśnięciem opcji, wartość opcji wzrasta, a inwestor zyskuje. Natomiast, jeśli kurs pary walut nie spadnie inwestor traci kwotę, za którą nabył opcję.

Poniżej przestawiono przykładową opcję z tygodniowym terminem wygaśnięcia dla pary walut AUD/USD z ceną wykonania 0,7750. Inwestor zapłacił 0,00658 (czyli 65,8 pipsa) za opcję dającą mu prawo do sprzedaży pary AUD/USD po cenie wykonania 0,7750 do końca tygodnia handlu.

opcja put

Jeśli przed wygaśnięciem opcji kurs dla pary AUD/USD spadnie poniżej ceny wykonania, wartość opcji wzrośnie. Załóżmy, że cena pary AUD/USD SPADA do poziomu 0,7600, przy cenie wykonania wynoszącej 0,7750 inwestor może sprzedać instrument po cenie aż o 150 pipsów wyższej. Im większy SPADEK ceny rynkowej, tym większy zysk na opcji Put.

Natomiast jeśli cena pary walut AUD/USD utrzyma się na poziomie ceny wykonania, lub będzie od niej wyższa, inwestor poniesie stratę, przy czym będzie ona ograniczona do ceny zapłaconej za opcję (w tym przypadku 65,8 pipsa).

Podsumowując: w przypadku, gdy cena rynkowa SPADA poniżej ceny wykonania, wartość opcji Put rośnie, a w przypadku gdy cena rynkowa WZRASTA i przekracza cenę wykonania w momencie wygaśnięcia, inwestor ponosi stratę. Strata jest ograniczona, przy czym pozycji nie można zamknąć (o ile saldo rachunku umożliwia zakup opcji). Otwarcie takiej pozycji może stanowić skuteczną strategię w warunkach dużej zmienności przy trendzie spadkowym.

Handel opcjami nie ogranicza się jedynie do przedstawionych tu przykładów, inwestorzy mogą nabywać opcje w ramach szeregu strategii, np. takich jak stelaż (ang. straddle) lub pozycja strangle, umożliwiające im osiąganie zysków przy spadkach i wzrostach notowań w warunkach zmienności na rynku. Strategie te przedstawimy w kolejnych artykułach.

 

Spawdź gwarantowany Stop Loss easyMarkets

easymarkets logoapi_banner_728x90.jpg

Znajdź brokera forex easymarkets logo 160x54px   bossafx logo   forex.ee logo   plus500 logo   pepperstone logo   HotForex Logo big