Dwie trzecie firm z sektora MŚP pracuje w chmurze, więcej o 16 pp. niż rok temu