Złoty bez większych zmian, inwestorzy czekają na FED/EBC