ADVERTIGO S.A. negocjacje w sprawie połączenia z Orphinic Scientific Sp. z o.o.

ADVERTIGO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od grudnia 2011 r., podpisała list intencyjny z Orphinic Scientific Sp. z o.o. oraz JR HOLDING ASI S.A. Zgodnie z nim ADVERTIGO S.A. oraz Orphinic Scientific Sp. z o.o. rozpoczęły negocjacje w sprawie połączenia spółek.

ADVERTIGO S.A., Orphinic Scientific Sp. z o.o. oraz JR HOLDING ASI S.A. wskazały w podpisanym liście intencyjnym, że rozpoczęły negocjacje dotyczące transakcji połączenia ADVERTIGO S.A. z Orphinic Scientific Sp. z o.o. i wejścia na rynek NewConnect w wyniku tego połączenia oraz objęcia udziałów Orphinic Scientific Sp. z o.o. przez JR HOLDING ASI S.A. Celem Stron jest uzgodnienie wszystkich elementów niezbędnych do zawarcia przez nie Term Sheet do dnia 30 kwietnia 2021 r. i w konsekwencji w późniejszym terminie Umowy Inwestycyjnej oraz umowy objęcia udziałów w Orphinic Scientific Sp. z o.o. Term Sheet oraz Umowa Inwestycyjna określą zakres i warunki współpracy spółek oraz objęcia udziałów. Zarząd ADVERTIGO S.A. ocenia, że potencjalne połączenie z Orphinic Scientific Sp. z o.o. przyniesie korzyści obu spółkom i pozwoli na efektywne wykorzystanie statusu spółki publicznej do rozwijania działalności biotechnologicznej.

„Podpisany list intencyjny z Orphinic Scientific Sp. z o.o. oraz JR HOLDING ASI S.A. stanowi pierwszy etap negocjacji w sprawie połączenia spółek oraz inwestycji JR HOLDING w Orphinic Scientific. Podmiot ten działa w branży biotechnologicznej i odnosi w niej spore sukcesy w skali międzynarodowej. Bardzo mocną stroną Orphinic Scientific jest kluczowa kadra zarządzająca, w skład której wchodzą doświadczeni menedżerowie. Ważną rolę w procesie połączenia ma odegrać JR HOLDING ASI, które zamierza zainwestować w Orphinic Scientific środki mające posłużyć do dalszego rozwoju działalności tej spółki.” – mówi Łukasz Górski, Prezes Zarządu Spółki ADVERTIGO S.A.

Orphinic Scientific Sp. z o.o. jest firmą biotechnologiczną o międzynarodowym zasięgu zajmującą się rozwijaniem innowacyjnych terapii, w szczególności w obszarze chorób rzadkich. Spółka poszukuje projektów globalnie i inwestuje w te znajdujące się w późnej fazie przedklinicznej przeprowadzając je przez badania kliniczne. Badania wykonuje w regionie CEE i komercjalizuje we współpracy z globalnymi firmami z branży pharma/biotech. Oprócz projektów terapeutycznych, Orphinic jest zainteresowany wysokiej jakości projektami z dziedziny urządzeń medycznych, diagnostyki oraz e-health. Filarem Orphinic Scientific są ludzie o międzynarodowym doświadczeniu biznesowym i medycznym. Zespół tworzą polscy specjaliści – lekarze oraz przedsiębiorcy o światowej renomie, którzy mogą liczyć na wsparcie młodego pokolenia świetnie wykształconych naukowców. Unikalne na rynku połączenie kompetencji medycznych i biznesowych, daje firmie Orphinic Scientific przewagę konkurencyjną, a także zwiększa szanse na sukces prac nad rozwojem leków na niektóre z 7 tysięcy chorób rzadkich i opracowanie technologii lekowych, które staną się terapiami zmieniającymi życie pacjentów.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *