Aplisens: stabilny początek roku. 
Grupa rośnie na rodzimym rynku

W I kwartale 2020 roku producent aparatury kontrolno-pomiarowej wypracował 25,1 mln skonsolidowanych przychodów, odnotowując 3,6 mln skonsolidowanego zysku operacyjnego oraz 3,0 mln zysku netto. Spółka zaznacza, że w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku nie odczuła w znaczący sposób wpływu pandemii COVID-19 na zrealizowane wyniki.

 W minionym kwartale najlepiej prezentowała się sprzedaż na rynku polskim, która wyniosła 9,55 mln (+ 2,5% r/r). Na drugim co do wielkości obszarze operacyjnym Grupy – rynkach WNP przychody w analizowanym okresie wyniosły blisko 8,0 mln zł, (- 3,6% r/r). Na rynkach UE sprzedaż ukształtowała się na poziomie 6,1 mln zł (- 15,1% r/r). 

Dość ostrożnie podchodzimy do oceny minionego kwartału. Choć skutki pandemii COVID-19 nie uderzyły w nas w sposób bezpośredni, poza spółką zależną CZAH-POMIAR, która już na początku roku odczuła przestoje w chińskich fabrykach i spółkami w krajach WNP, które ucierpiały na dużych spadkach ceny ropy i lokalnych walut, to możemy zaobserwować spadek wartości zamówień. Jednocześnie chcę podkreślić, że Aplisens pracuje normalnie – na ten moment nie grozi nam przerwanie łańcucha dostaw. Cały czas spływają do nas nowe zamówienia, choć tak jak wspomniałem, głównie o mniejszej wartości. Środki, które pierwotnie miały trafiać na inwestycje obecnie kierowane są na walkę z koronawirusem – powiedział Adam Żurawski, prezes Aplisens S.A. Jednocześnie zapewnił, że sytuacja spółki jest stabilna. – Przypomnę, że 5 maja za Zarząd rekomendował przeznaczenie na tegoroczną dywidendę blisko 3 mln zł, co w przeliczeniu na jedną akcję daje 0,25 zł. Decyzja została podjęta po przeanalizowaniu obecnej kondycji finansowej spółki oraz występujących ryzyk związanych z pandemią COVID-19, dotyczących działalności spółki – wyjaśnił Adam Żurawski.

Spółka od 2012 roku regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dywidenda na przestrzeni ostatnich 8 lat mieściła się w przedziale 0,25-0,35 zł.

W marcu Grupa Aplisens przyjęła nową strategię na lata 2020-2022. Główne cele finansowe strategii na lata 2020-22 to wzrost przychodów ze sprzedaży do około 142,5 mln zł i EBITDA do około 32 mln zł w 2022 roku. Strategia zakłada też realizację polityki dywidendowej na poziomie nie niższym niż 25% osiąganych zysków netto Aplisens SA oraz nie wyklucza kontynuacji skupów akcji własnych. Spółka zamierza rozwijać program inwestycyjny i w latach 2020-22 przeznaczyć na ten cel  24 mln zł.

APLISENS S.A. jest dostawcą rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolnopomiarowej obsługującym ponad 100 krajów. Produkuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu, temperatury oraz przepływu wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. Posiada laboratorium ciśnień z akredytacją PCA świadcząc usługi wzorcowania przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień oraz największe w Polsce laboratorium dużych przepływów przeznaczone do kalibracji przepływomierzy.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *