APS Energia przygotowuje zasoby produkcyjne na odbicie rynku

Po III kw. 2020 r. producent i dostawca przemysłowych systemów zasilania awaryjnego wypracował 58,2 mln zł skonsolidowanych przychodów, odnotowując 2,9 mln skonsolidowanej straty EBITDA oraz 7,4 skonsolidowanej straty netto. Spadek sprzedaży (31,2 proc. r/r) wynika m.in. z przesunięcia projektów oraz realizacji odbiorów na kolejne kwartały.  Spółka z ostrożnym optymizmem patrzy w przyszłość i przygotowuje zasoby produkcyjne do odbicia w nadchodzących miesiącach. Na koniec września 2020 roku Grupa APS Energia posiadała portfel zamówień o wartości przekraczającej 62,5 mln zł, z czego 24,4 mln zł do realizacji w 2020 roku.

– Niewątpliwie duży wpływ na wyniki Grupy w pierwszych III kwartałach 2020 r. miała sytuacja wywołana pandemią COVID-19. Spadek sprzedaży, względem rekordowego 2019 roku, jest konsekwencją wstrzymania lub całkowitego zaniechania części inwestycji w wielu sektorach gospodarki, do których Grupa APS Energia kieruje swoje produkty. Gros zaplanowanych aktywności inwestycyjno – remontowych, które miały zostać zrealizowane w II i III kw. br. została odłożona w czasie. Dodatkowo część odbiorów wyprodukowanych już urządzeń zostało przesuniętych przez klientów na kolejne kwartały. Mimo wymagających warunków rynkowych Grupa kontynuuje realizację portfela zleceń na bieżący rok, jak również zabezpiecza backlog na kolejne lata w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Wszystkie spółki w Grupie pracują normalnie, bez istotnych zakłóceń, produkcja odbywa się zgodnie z planem. – wyjaśnił Piotr Szewczyk, prezes APS Energia. 

Spółka aktywnie uczestniczy w postępowaniach przetargowych. W październiku 2020 r.  APS Energia podpisała umowę na dostarczenie i uruchomienie urządzeń zasilania obiektów kompleksu serwisowo-magazynowego o wartości 7,3 mln zł. 

– Spółka cały czas się rozwija. Naszym priorytetem jest utrzymanie stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej. I choć ten rok nie przebiega, z powodów oczywistych, tak jak zakładaliśmy to nasze cele, określone w strategii nie uległy zmianie a nasza sytuacja finansowa na tle spółek z branży jest bardzo dobra. Na początku roku nawiązaliśmy kontakty biznesowe dotyczące współpracy z sektorem T&T w Egipcie. W orbicie naszych zainteresowań jest budowa tam fabryki, która będzie produkowała nasze urządzenia na rynek afrykański. Przypomnę, że ekspansja geograficzna jest ważnym komponentem naszej strategii. Nie wykluczamy akwizycji, cały czas bacznie obserwujemy rynek – mówi prezes Piotr Szewczyk. 

Po III kwartałach 2020 roku udział sprzedaży krajowej wyniósł 44,3 proc. (40,4 proc. w analogicznym okresie 2019 r.). Rynek rosyjski stanowił natomiast 39,5 proc. wartości przychodów (47,3 proc. w okresie I-III kw. 2019 roku). Łącznie rynek polski i rosyjski wygenerowały 83,8 proc. przychodów Grupy w bieżącym okresie sprawozdawczym. W strukturze sprzedażowej utrzymany został wzrost udziału nowych grup produktowych charakteryzujących się niższą marżowością.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *