Axpo Polska podpisało 10-letnią umowę na zieloną energię z GIG

Axpo dalej umacnia swoją działalność w Europie Środkowo-Wschodniej: warszawski oddział firmy podpisał długoterminową, 10-letnią umowę na usługi energetyczne z Green Investment Group (GIG) i Danone w Polsce. W ramach umowy, Axpo Polska będzie świadczyć usługi związane z odbiorem energii elektrycznej oraz bilansowaniem produkcji dla należącej do GIG farmy wiatrowej. Jako sprzedawca energii elektrycznej, Axpo zapewni również dostawy energii dla firmy Danone. Tym samym Axpo Polska udowadnia swoją kluczową rolę w złożonych strukturach fizycznych umów Corporate PPA na polskim rynku.

Axpo od dłuższego czasu współpracuje z brytyjskim Green Investment Group, jednym z wiodących inwestorów w odnawialne źródła energii w Europie. Zarówno Axpo Polska, jak i Axpo Nordic już w przeszłości zawierały umowy z GIG.

W ramach projektu, GIG zawarło z Danone 10-letni fizyczny kontrakt PPA typu baseload. Rolą Axpo będzie dostarczenie usług zapewniających, że energia, wytworzona przez farmę wiatrową Jóźwin o mocy 25.3 MW, będzie dostarczana do punktów poboru Danone w Polsce. Axpo zakupi również nadwyżkę energii wygenerowaną przez farmę wiatrową i zapewni jej dostawy energii na potrzeby własne oraz usługi bilansowania dla całego wolumenu. Ponadto, działając jako licencjonowany dostawca Danone, Axpo Polska dostarczy energię elektryczną zużywaną przez firmę ponad wolumen sprzedawany przez GIG.

Grzegorz Biliński, Dyrektor Zarządzający Axpo Polska, komentuje: „Widzimy stale rosnące zapotrzebowanie energochłonnych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce na pokrycie zużycia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Z drugiej strony, właściciele projektów OZE szukają stabilności cen przy sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej. Podczas gdy nasz kraj nadal w dużym stopniu opiera się na węglu, Axpo łączy wytwórców i konsumentów, a tym samym umożliwia i przyspiesza proces przejścia Polski na odnawialne źródła energii”.

Polska jest największym rynkiem energii elektrycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, przy czym historycznie ma jeden z najniższych udziałów energii odnawialnej w miksie energetycznym. Obecnie popyt na energię nadal w większości zaspokajany jest przez elektrownie węglowe. Polska ma jednak ambitne cele: prognozuje się, że do 2050 r. 52% krajowej energii będzie pochodzić z wiatru, słońca i biomasy.

Axpo w Polsce

Działając na polskim rynku od 20 lat, Axpo stało się jednym z największych niezależnych odbiorców energii odnawialnej. W Polsce klienci mogą korzystać z szytych na miarę umów na odbiór energii oraz rozwiązań w zakresie jej dostaw opartych o strukturyzowane kontrakty długoterminowe, bilansowanie i prognozowanie mocy, a także obrót prawami majątkowymi i gwarancjami pochodzenia. W ciągu ostatnich 6 lat Axpo rozszerzyło również portfolio swoich klientów z sektora MŚP, docierając do aż 15000 firm.

Axpo na świecie

Axpo jest największym producentem energii odnawialnej w Szwajcarii i międzynarodowym liderem w obrocie energią oraz sprzedaży energii słonecznej i wiatrowej. 5000 pracowników łączy doświadczenie i wiedzę z pasją do innowacji. Axpo opracowuje dla swoich klientów innowacyjne rozwiązania energetyczne w oparciu o najnowocześniejsze technologie w 40 krajach Europy, Ameryki Północnej i Azji.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *