Banki centralne zwiększają rezerwy złota

Dane podane przez Światową Radę Złota jednoznacznie wskazują, że banki centralne zwiększają swoje rezerwy złota. Czy to oznacza, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się zwiększenia ceny złota? Tylko w lutym do swoich rezerw dodano następne 36 ton tego pierwiastka.

Dość ciekawe jest to, że ilość zakupionego złota w lutym zwiększona została o blisko 33% względem poprzedniego miesiąca. Należy tutaj zauważyć, że bank centralny w zeszłym roku zakupił zaledwie 116 ton kruszcu. W tym roku można mówić już o 64,5 tonach zakupionego złota. Nie należy oczywiście zapominać o wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim czasie. Można powiedzieć, że poprzedni rok w porównaniu z obecnym był oazą spokoju, jeżeli chodzi o wydarzenia gospodarcze.

Wartości popytu na złoto

2019 rok był szczególnym czasem, jeżeli chodzi o wielkość popytu związaną ze złotem. Wielkość popytu wykazana przez banki centralne wyniosła 650,3 tony. Wskazywano wtedy, że ilości zakupionego złota stanowiły drugi najwyższy roczny wynik od 50 lat. Rekord ostatnich 50 lat osiągnięto w 2018 roku, kiedy to banki centralne zakupiły 656,2 tony złota. Jest to drugi najwyższy rezultat w historii, jeżeli chodzi o roczną wielkość zakupów. Warto zaznaczyć, że od kilku lat cena złota konsekwentnie wzrasta. Po wyżej przedstawionych informacjach nie zapowiada się, aby cokolwiek miałoby się zmienić w tej kwestii w najbliższym czasie.

Rosja i Turcja na czele nabywców

Aktualnie największym nabywcą złota jest Turcja. Wielkość popytu, jaką wykazali się w lutym wyniosłą 24,8 tony. Nie tylko Turcja zwiększa swoje zapasy. Rosja, również powiększyła swoje zapasy o blisko 10,9 ton. Warto tutaj wspomnieć, że rezerwy banku rosyjskiego są naprawdę spore. We wrześniu 2019 roku zapasy rosyjskiego banku centralnego wyniosły ponad 100 mld dolarów. W 2018 roku rosyjskie rezerwy żółtego metalu szacowano na 274,3 tony. Wszystko jest dowodem na to, że Rosja w ostatnim czasie stawia na złoto.

Nie bez znaczenia jest, także to, że Rosjanie w ostatnim czasie sprzedali większość amerykańskich papierów skarbowych. Przeprowadzone analizy przez analityków Bank of America pokazują, że Rosja drastycznie zmniejszyła ilość rezerw w dolarach amerykańskich. Wszystkie znaki wskazują na to, że rezerwy dolarów amerykańskich zostały zmniejszone z 46% do 22% w 2018 roku. Mowa tutaj oczywiście o zapasach Rosyjskich. Warto wspomnieć, także o pozostałych krajach, które także zwiększyły swoje rezerwy złota.

Mowa tutaj o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kazachstanie czy Mongolii. Oczywiście zakupy tych krajów wyrażone w tonach nie są nawet porównywalne do tych zrobionych przez Turcję czy Rosję. Warto, jednak zwrócić uwagę na obecną sytuację i poważnie przemyśleć, czy w najwyższym czasie może nastąpić nagły wystrzał złotego w górę. Jest to też dobra pora do zastanowienia się nad pewnymi kwestiami. Każdy powinien zadać sobie jedno zasadnicze pytanie: czy aby bankierzy nie dysponują przypadkiem większą wiedzą niż inni?

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *