Biomass Energy Project – Komunikaty giełdowe

Spółka BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. postanowiła zaangażować swoje zasoby w proces walki z pandemią koronawirusa, w trosce o poprawę warunków osób chorych i tych, które pracują w służbie zdrowia. Planowane działania wiążą się z uruchomieniem specjalnego Centrum Badawczo – Rozwojowego, które znajdować się będzie w Lesznowoli, nieopodal Warszawy.

W placówce liczącej sobie powierzchnię przewyższającą 250 metrów kwadratowych znajdzie się prototypownia, laboratorium oraz działy: nowych technologii medycznych, rozwoju technologii elektromobilności oraz zielonej energetyki.

Więcej informacji: Biomass Energy Project SA – Buduje mobilne szpitale

Materiały najwyższej jakości i solidne wykonanie

Szczególną wagę przyłożono do zbudowania modułowego specjalistycznego szpitala zakaźnego, którego lokalizacją będą tereny przyległe do Centrum Badawczo – Rozwojowego. Posiadane przez spółkę doświadczenie pozwoliło na sprawne przygotowanie planów i projektów dotyczących konstrukcji, sporządzenie całej niezbędnej dokumentacji, a także wdrożenie zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które mają skutkować bardzo krótkim czasem ukończenia budowy.

Zakupiono sprzęt, kontenery i wyposażenie, które posłużą do zaprezentowania pierwszej placówki tego typu. Podstawą budowy są najwyższej jakości kontenery o charakterze biurowo – mieszkalnym, które można modyfikować tak, aby uzyskać najbardziej dopasowaną do potrzeb przestrzeń. Zmiany wprowadzone do konstrukcji kontenerów przez spółkę umożliwią bardzo szybkie dostarczanie i budowanie szpitali zakaźnych w kraju, przeznaczonych do opieki i leczenia pacjentów zmagających się z wirusem. Nad projektem pracowali specjaliści z zakresu medycyny, budownictwa, informatyki i nowoczesnych technologii.

Samowystarczalne placówki

Kompleksy szpitalne będą wyposażone w wentylację, klimatyzację, zasilanie energetyczne, wodę i możliwość odprowadzania ścieków. Warto podkreślić, że BIOMASS ENERGY PROJECT S.A nawiązała współpracę z firmą 01Cyberton S.A., której owocem jest możliwość zastosowania mat IR/UVC, jednego z elementów dodatkowo wzmacniających ochronę przed wirusem. Rozwiązanie zostanie wykorzystane w pomieszczeniach eksploatowanych, wejściach do kontenerów, w ciągach komunikacyjnych i polach odkładczych.

Efektowna współpraca i zaangażowanie w walkę o dobro pacjentów

Postępujące prace nad projektem dodatkowo zyskały w momencie podpisania porozumienia ze spółką NOVAVIS S.A.. Połączenie sił obu tak znaczących podmiotów wpłynie na zwiększenie tempa prac, które będzie odpowiedzią na kryzysową sytuację zauważalną na całym świecie.

NOVAVIS S.A. udzieli pomocy rzeczowo – technicznej niezbędnej do budowy i rozwoju modułowego szpitala zakaźnego, a także nieodpłatnie pomoże w projektowaniu i realizacji części energetycznej służącej do zasilania szpitala o nazwie BED-MED. Posłużą do tego autonomiczne technologie solarne.

Specjalna gruba montażowa otrzyma szkolenie niezbędne do tego, by prawidłowo zainstalować obiekty w konkretnych lokalizacjach. Obie spółki wyrażają chęć współpracy z Polską Akademią Nauk, specjalistycznymi jednostkami medycznymi i instytutami naukowo – badawczymi. Owocem takiego działania ma być sprawny rozwój badań i wdrażanie zaawansowanych technologii, które umożliwią skuteczną i sprawną walkę z wirusem.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *