Biomass Energy Project – kontrakt na wymazówki z Chińskim partnerem

Spółka Biomass Energy Project S.A. angażuje się w walkę z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Jes to m.in. uruchomienie w Lesznowoli centrum Badawczo-Rozwojowego, produkcja przenośnych laboratoriów diagnostycznych oraz dystrybucja próbek do testów genetycznych na obecność koronawirusa i diagnozujących chorobę COVID-19.

Wymazówki od Chińczyków

Bydgoska spółka Biomass Energy Project S.A otrzymał od partnera chińskiego : Taizhou Sun Trine Biotechnology Co, deklarację odnośnie do rocznej autoryzacji dla dystrybucji uznanych certyfikatem CE w Polsce i Unii Europejskiej tzw. wymazówek. Są to nośniki transportowe do wymazów z nosa i gardła niezbędne do przeprowadzania testów genetycznych na wykrywanie wirusów, w tym wypadku koronawirusa  SARS-CoV-2. Sólka może rozprowadzać wymazówki na terenie Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii.

Upoważnienie do dystrybucji zostało wydane do dnia 9 kwietnia 2021 roku i dotyczy 2 mln tub z nośnikiem transportowym wirusów do wymazów z gardła oraz 3 mln tub z nośnikiem transportowym wirusów dla wymazów z nosa, a zarząd spółki złoży niebawem do odpowiednich podmiotów dystrybucyjnych oraz do placówek medycznych propozycje składania zapotrzebowania na jałowe wymazówki – zarówno w kraju, jak i za granicą.

Według zarządu BEP S.A.wysokość marży będzie ustalana oddzielnie z każdym podmiotem zainteresowanym ofertą współpracy, a dotyczących podmiotów poza Polską. W kraju marża ma wynosić ok. 25 procent.

Zarząd Emitenta zakłada, iż wysokość marży będzie ustalana indywidualne z podmiotami zainteresowanymi ofertą Emitenta a działającymi w innych niż Polska państwach europejskich, niemniej jednak Zarząd Emitenta zakłada, iż na polski rynek marża stanowić będzie około 25 proc.

Porozumienie ze spółką Novavis S.A. w sprawie modułowego szpitala zakaźnego

Obok Centrum Badawczo- Rozwojowego w Lesznowoli powstanie również zakaźny szpital modułowy, a w związku z tym projektem spółka BEP weszła w kooperację ze spółką Novavis, co znacznie przyspieszy prace. Oprócz tego oba podmioty zapraszają do współpracy również Polską Akademię Nauk i inne wyspecjalizowane placówki medyczne.

Spółka Novavis przy budowy i rozwoju dużego modułowego szpitala zakaźnego udzieli wsparcia rzeczowo-technicznego, a także zadeklarowała zaprojektowanie oraz realizację stanowisk zasilających placówkę w energię elektryczną. Do tego celu mają być użyte autonomiczne technologie solarne.

BEP S.A buduje już mniejsze autonomiczne zakaźne szpitale modułowe, wyposażone w laboratoria, które będą mogły być montowane w rejonach ubogich w placówki medyczne tego rodzaju.

Inne projekty BEP S.A. związane z walką z koronawirusem

Oprócz Centrum badawczo-rozwojowego i projektów kontenerowych szpitali modułowych, spółka BEP S.A. zawarła porozumienie odnośnie walki z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 z firmą 01Cyberton S.A. Chodzi o dodatkowe zabezpieczenie szpitali modułowych poprzez prewencyjne wirusobójcze instalowanie mat IR/UVc. Matami dla aseptyki koronawirusa zabezpieczone zostaną wejścia do kontenerów modułowych szpitala zakaźnego oraz do innych eksploatowanych pomieszczeń, ciągi komunikacyjne, pola odkładcze i inne powierzchnie płaskie.

Jakkolwiek BEP S.A robi przy tym biznes, to nie można nie doceniać zaangażowania spółki w walkę z pandemią.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *