Biomed Lublin chce komercjalizować swój sztandarowy produkt na rynku europejskim

Czołowa polska spółka biotechnologiczna uczyniła istotny krok w kierunku dalszej ekspansji. Biomed Lublin zawarł nową umowę Apogepha Arzneimittel, której celem jest dopuszczenie leku Onko BCG na rynkach Niemiec i Szwajcarii. 

Za proces rejestracji leku w Niemczech oraz Szwajcarii będzie odpowiadać Apogepha Arzneimittel. Umowę zawarto na 10 lat. Na jej mocy w każdym roku niemiecka spółka przedstawi plan kroczący na okres kolejnych 12 miesięcy, który po potwierdzeniu przez Biomed będzie uznawany za wiążący w zakresie pierwszych 6 miesięcy.  Obie strony ustaliły minimalne ilości Onko BCG, które mają zostać zamówione przez Apogepha.

 Rozwiązanie starej umowy i podpisanie nowej to odpowiedź na oczekiwania rynku dotyczące Onko BCG, który jest produktem deficytowym. Wraz z naszym niemieckim partnerem Apogepha Arzneimittel uznaliśmy, że dotychczasową współpracę należy poszerzyć o wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią wprowadzenie Onko BCG do obrotu na rynkach Niemiec i Szwajcarii. Jestem przekonany, że umożliwi to nie tylko istotny wzrost sprzedaży naszego flagowego produktu, a także otworzy możliwości rejestracji leku na innych rynkach Unii Europejskiej – zapowiada Marcin Piróg, prezes Biomed Lublin S.A. 

Spółki nie wykluczyły, że w przyszłości alians dotyczący Onko BCG zostanie powiększony o w komercjalizację leku na rynkach Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady na warunkach ustalonych odrębnie przez obie strony.

W kwietniu 2020 roku Biomed Lublin podpisał umowę z turecką firmą farmaceutyczną Valentis dotyczącą współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji leku Onko BCG 100 w Turcji. 

Onko BCG to jeden ze strategicznych produktów w portfolio Biomedu. Przypomnę, że w październiku bieżącego roku Spółka otrzymała blisko 30 mln zł dotacji na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym będą rozwijane nasze sztandarowe produkty: szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10 oraz właśnie lek Onko BCG – mówi Piotr Fic, wiceprezes Biomed Lublin S.A. ds. operacyjnych. 

Rozpoczęcie realizacji inwestycji zaplanowano na IV kwartał 2020 roku, zaś jej zakończenie na II kwartał 2022 roku.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą biotechnologiczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych w obszarach onkologii, wakcynologii, ginekologii i immunoglobulin). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *