Biomed Lublin konsekwentnie realizuje strategię w 2021r.

Rok 2021 to dla lubelskiej spółki okres wdrażania projektów strategicznych. Biomed Lublin koncentruje się na dalszej ekspansji produktów BCG na rynkach światowych, czego efektem jest zaawansowany proces rejestracji w Niemczech i Szwajcarii oraz rozmowy z dystrybutorami w innych krajach.

Spółka finalizuje przetarg na wybór głównego wykonawcy Centrum Badawczo-Rozwojowego i w najbliższym czasie rozpocznie przygotowanie projektu budowlanego dotyczącego zakładu produkcyjnego ONKO BCG. Jednocześnie Spółka. Jednocześnie oczekuje wyników prowadzonych przez SPSK 1 w Lublinie niekomercyjnych badań klinicznych leku z osocza na COVID-19.

W I kw. 2021 r. lubelska spółka biotechnologiczna wypracowała 5,6 mln zł przychodów co przełożyło się na EBITDA na poziomie blisko 0,7 mln zł. Na poziomie operacyjnym i netto Biomed Lublin ze względu za odpisy amortyzacyjne w wysokość 1,5 mln zł odnotował odpowiednio 0.8 mln i 1.2 mln zł straty.

Wyniki za I kw. 2021 r. pomimo, że są niższe niż w I kw. 2020, są zgodne z naszymi wewnętrznymi założeniami.  Początek roku pod względem wyników zazwyczaj jest słabszy. Obserwujemy to co roku. Spadek głównych parametrów operacyjnych wynikał m.in. z przesunięcia produkcji niektórych produktów na kolejne okresy oraz konieczności zarządzania turbulencjami w łańcuchach dostaw w okresie naznaczonym trzecią falą pandemii koronawirusa.

Przesunięcia te istotnie powiększą wynik Spółki w kolejnych kwartałach. Generalnie należy spodziewać się, że tzw. fazowanie wyników w poszczególnych kwartałach 2021 będzie w związku z pandemią wyglądało nieco inaczej, niż w latach ubiegłych. W tak nieprzewidywalnej sytuacji rynkowej dla przedsiębiorstw jednym z głównych zadań jest dbałość o płynność finansową, a tę w Biomed Lublin mamy pod kontrolą – mówi Piotr Fic, p.o. prezesa Biomed Lublin. S.A.

Koniec ubiegłego i początek bieżącego roku obfitował w decyzje, które zaowocowały szeregiem inicjatyw mających strategiczne znacznie dla przyszłości Biomedu. – Spółka realizuje działania związane z optymalizacją struktury finansowania kluczowych projektów rozwojowych, polegające na zmianie pożyczek na kapitał. Z sukcesem zakończyliśmy proces pozyskania kapitału 21 mln zł niezbędnych do realizacji kluczowej inwestycji – Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) produktów BCG. Na ten moment realizacja CBR przebiega zgodnie z harmonogramem.

W czerwcu planujemy podpisane umowy z wybranym w przetargu generalnym wykonawcą. Liczymy, że na przełomie 2023 i 2024 roku Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie już realizować swoją agendę B+R. Złożyliśmy również wniosek o dotację unijną na budowę zakładu produkcyjnego Onko BCG. Jesteśmy na etapie wyboru optymalnej struktury finansowania tej inwestycji, gdyż niezależnie od wyniku konkursu jesteśmy zdecydowani realizować ten projekt.

No i oczywiście czekamy na wyniki niekomercyjnych badań klinicznych, za które w ramach konsorcjum powołanego do realizacji projektu Immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 odpowiada SPSK 1 w Lublinie – wyjaśnia Jakub Winkler, członek zarządu Biomed Lublin S.A. ds. organizacyjnoprawnych.

Spółka z optymizmem patrzy na kolejne kwartały w kontekście komercjalizacji swoich flagowych produktów. – Trzecia fala pandemii wygasła, co sprzyja powrotowi rynków do normalności. Otrzymujemy pozytywne informacje o przebiegu rejestracji produktów Onko BCG w Szwajcarii i Niemczech. Cały czas intensywnie prowadzimy poszukiwania nowych rynków zbytu. Jesteśmy na różnych etapach zaawansowania rozmów o współpracy z kilkudziesięcioma potencjalnymi partnerami dystrybucyjnymi na wielu rynkach zagranicznych. To wszystko zaowocuje przyszłymi sprzedażami m.in. z nowej linii produkcyjnej Onko BCG – podkreśla Piotr Fic.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *