Biomed-Lublin posiada osoczę do produkcji leku i umowę konsorcjum

Biomed-Lublin wyrasta na czołowego gracza na polskim rynku, poszukującego nowych możliwości, które pomogą uporać się z pandemią koronawirusa. Firma działa bardzo aktywnie, czego dowodem są podpisywane umowy ze szpitalami i inne czynności, w tym przygotowania do produkcji leku na SARS-CoV-2.

Samo przedsiębiorstwo jest szanowane przez duże grono ekspertów, o czym świadczy jego długa historia, sięgająca końca II Wojny Światowej. Głównym obszarem działań jest produkcja preparatów leczniczych, do których zaliczają zarówno lekarstwa, szczepionki, jak i sprzęt medyczny i laboratoryjny. Spółka weszła na parkiet warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w 2015 roku.

Umowa konsorcjum

Przedsiębiorstwo Biomed-Lublin zawarło umowę konsorcjum ze Szpitalem Klinicznym w Lublinie oraz Instytutem Hematologii i Transfuzjologii. Głównym celem prac powyższych stron będą badania nad wytworzeniem immunoglobuliny ludzkiej z osocza osób, które wyzdrowiały z infekcji SARS-CoV-2. Pobrane osocze ma być odpowiednio przetworzone a następnie podane chorym na koronawirusa. Te czynności mają sprawdzić, czy taka metoda leczenia jest pomocna w walce z pandemią.

Główną rolę w całym projekcie będzie odgrywać szpital, odpowiadający za jego realizację. Natomiast emitent i instytut pełnią rolę partnerów, którzy mają za zadanie pozyskiwanie środków finansowych oraz zbieranie osocza ozdrowieńców. Jednakże ścisły podział obowiązków partnerów został zawarty w umowie. Kontrakt ten obowiązywać będzie tak długo, aż wszystkie założenia współpracy zostaną dopełnione.

Taki rodzaj współpracy, zdaniem Biomedu-Lublin, będzie najbardziej efektywny, a wszystkie strony będą się wzajemnie uzupełniać podczas wykonywania poszczególnych działań. Dzięki różnorodności konsorcjantów i ścisłemu podziałowi obowiązków, każdy z nich będzie skupiony na swoich zadaniach a same czynności nie będą się powielać.

Zbieranie osocza ozdrowieńców

Z danych opublikowanych przez Biomed-Lublin, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zebrały już ponad 170 litrów osocza, zawierające przeciwciała anty-SARS-CoV-2. Przebadanych zostało ponad 60 litrów osocza. Po otrzymaniu wyników całej puli, nastąpi rozpoczęcie produkcji preparatu, który będzie służyć badaniom klinicznym wspomnianego projektu.

Komunikat firmy głosi, iż zebrano wystarczającą ilość, niezbędną do rozpoczęcia wytwarzania immunoglobuliny. Tym oto sposobem wypełnione zostały założenia umowy między Biomedem-Lublin a regionalnymi centrami.

Poczynione zostały także ustalenia pomiędzy przedsiębiorstwem i Narodowym Centrum Krwi. Głównym założeniem tej współpracy ma być ciągłe pozyskiwanie osocza ozdrowieńców. Zgromadzone w ten sposób nadwyżki mają zostać zamrożone od razu po ich pobraniu. Nie jest przewidziane przeprowadzenie procesu inaktywacji wirusowej. W razie uzyskania pozytywnych wyników badań klinicznych nowego preparatu, niezwłocznie zostaną one przekazane do wyprodukowania kolejnej serii immunoglobuliny. W ten oto sposób polska kooperacja może przynieść dostarczyć światu pierwszy lek na koronawirusa.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *