Biomed Lublin SA – Akcje, notowania na GPW

Biomed Lublin to polska firma z wieloletnią tradycją, istniejąca na rynku od 1944 roku. Prezesem spółki jest Marcin Piróg. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leków na receptę oraz leków OTC), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych, stosowanych w laboratoriach medycznych i biomedycznych.

Misją spółki jest wspieranie zdrowia, a także ratowanie życia ludzkiego, dzięki wdrażaniu innowacyjnych produktów leczniczych i prowadzeniu badań klinicznych, we współpracy z ośrodkami naukowymi i medycznymi.

Biomed Lublin SA – Akcje, notowania na GPW


Biomed Lublin – Czym się zajmuje

Głównym zadaniem Biomed Lublin jest wytwarzanie i komercjalizacja produktów medycznych w różnych segmentach rynkowych.

Firma posiada w swoim portfolio wiele innowacyjnych produktów, bazujących na własnych technologiach produkcyjnych oraz wiedzy organizacji, z którymi współpracują. Nadrzędnym celem spółki jest doskonalenie technologii i zwiększenie produkcji, co pozwoli na wsparcie rynku w ujęciu krajowym jak i globalnym. Ponadto, firma zaangażowana jest w budowanie relacji z ośrodkami badawczymi, uczelniami, aptekami i innymi ośrodkami medycznymi i biomedycznymi, celem prowadzenia procesów badawczych oraz opracowywania nowych produktów.

Tego typu działania spółka realizuje dzięki różnym działaniom, takim jak powołanie do życia Centrum Badawczo-Rozwojowego a także pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników, którzy zapewniają stały rozwój działań spółki.

Biomed Lublin – Historia

Historia Biomed Lublin WSIS S.A sięga 1944 roku, która z uwagi na specyficzny okres Polski w tamtym czasie podejmowała działania, mające na celu zapobiegnięciu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Pierwszym zadaniem przedsiębiorstwa były badania nad szczepionką przeciwko durowi plamistemu w Laboratorium Produkcji Szczepionki. W tym samym roku powstał Zakład Produkcji Surowic i Szczepionek, w której w następnych latach produkował szczepionki przeciwko wściekliźnie, czerwonce, polio czy tworzył surowicę.

W latach 70. Wytwórnia Surowic i Szczepionek w Lublinie wciąż rozszerzała swój asortyment i usprawniała działania po to, by w latach 90. móc poszczycić się tytułem producenta takich preparatów jak: szczepionka przeciwgruźlicza BCG, Lakcid, Trombina, Gastrotrombina czy Histaglobina. Od 2010 roku Biomed Lublin zmienia osobowość prawną, stając się spółką akcyjną, a dwa lata później rejestrują przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dwa produkty osoczopodobne – albuminę oraz ludzki VIII czynnik krzepnięcia krwi.

W późniejszych latach spółka dokonuje także rejestracji immunoglobuliny ludzkiej normalnej do podania dożylnego, czyli trzeciej z pięciu produktów osoczopodobnych. Aktualnie, działania firmy współfinansuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a także Ministerstwo Zdrowia, szczególnie w zakresie programów lekowych z zastosowaniem terapii immunoglobulinami.

Biomed Lublin – Najważniejszej informacje

  • Działa na polskim na rynku od 1944 roku
  • Od początku funkcjonowania koncentruje swoje działania na produkcji leków, szczepionek, a z czasem również na tworzeniu wyrobów medycznych i odczynników laboratoryjnych
  • Aktualnie tworzy i komercjalizuje produkty medyczne dla różnych sektorów branży medycznej
  • Współpracuje z uczelniami, ośrodkami badawczymi i naukowymi
  • Niektóre projekty spółki finansuje w pełni lub częściowo Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Zdrowia
Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *