Biomed Lublin z dofinansowaniem – Czy kurs wróci na wyższy poziom?

Firma farmaceutyczna Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek otrzyma dofinansowanie swojego centrum innowacji biotechnologicznych BCG kwotą 29,18 mln. zł ze środków publicznych. Spółka poinformowała, że zawarła już stosowną umowę z Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Innowacyjny projekt spółki Biomed-Lublin

Dzięki dofinansowaniu Biomed-Lublin będzie mógł stworzyć Centrum Badawczo-Rozwojowe, w którym rozwijane będą technologie związane ze szczepieniami przeciwko gruźlicy, a także immunologią w terapii nowotworów. Zgodnie z komunikatem spółki, ma ona zamiar wprowadzić na rynek innowacyjne w skali międzynarodowej produkty przeznaczone dla pacjentów, w tym udoskonaloną wersję szczepionki BCR, a także nowy produkt leczniczy do stosowania w terapii nowotworowej, pod nazwą Onko BCR.

Nowy projekt ma być kołem zamachowym dalszego rozwoju firmy. Biomed-Lublin zapowiada w swoim komunikacie, że budowa centrum wzmocni jego pozycję rynkową przez zwiększenie konkurencyjności produktów. CBR zostanie zbudowane w Lublinie przy ul. Głównej na terenie należącym do firmy.

60 % dofinansowania od ministerstwa

Dofinansowanie przyznane przez ministerstwo będzie stanowiło 60 % całej kwoty kosztów kwalifikowalnych inwestycji, której łączny koszt ma według lubelskiej spółki wynieść 48 629 930 zł netto. Zawarta umowa precyzuje, że budowa centrum ma zostać zrealizowana w okresie kwalifikowalności kosztów projektu, a ten dobiega końca 31 sierpnia 2022 roku. Zgodnie z zapisami porozumienia CBR musi funkcjonować co najmniej przez 3 lata, licząc od daty zakończenia realizacji dofinansowanego projektu.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek to firma, która powstała w Lublinie w 1944 roku. Zajmuje się produkcją leków i innych wyrobów medycznych, a także odczynników, które są stosowane w badaniach zarówno w laboratoriach medycznych, jak i biochemicznych. Spółka w 2015 roku pojawiła się także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie jest notowana na głównym rynku.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *