BOA S.A. ma list intencyjny w sprawie połączenia z Sheepyard

BOA S.A. (w trakcie zmiany nazwy na Eurohit S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect od 2010 r., podpisała z Sheepyard Sp. z o.o. list intencyjny w sprawie połączenia obu podmiotów. Sheepyard działa w branży gier mobilnych i zajmuje się produkcją oraz wydawaniem gier typu Free-to-play.

BOA S.A. oraz Sheepyard Sp. z o.o. podpisały list intencyjny, zgodnie z którym postanowiły podjąć negocjacje w sprawie połączenia obu spółek. Planowane połączenie ma nastąpić poprzez przejęcie, tj. przez przeniesienie całego majątku Sheepyard Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Emitenta jako spółki przejmującej w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom Sheepyard Sp. z o.o. akcji Emitenta. Głównym celem połączenia jest wykorzystanie wzajemnie uzupełniających się kompetencji obu spółek, posiadanego doświadczenia oraz efektów synergii, co ma pozwolić na stworzenie silnego podmiotu działającego w branży gier mobilnych, który posiada status spółki publicznej. Zarząd BOA S.A. uważa, że fuzja obu podmiotów przyniesie wspólne korzyści i przyczyni się do wzrostu ich wartości.

„Podpisanie listu intencyjnego z Sheepyard Sp. z o.o. kończy etap wstępnych negocjacji oraz inicjuje fazę due diligence. Segment gier mobilnych, w którym działa ten podmiot, prowadząc działalność produkcyjną oraz wydawniczą, należy do najszybciej rosnących w branży gier komputerowych, dlatego uważamy, że potencjalne połączenie przyniesie obu spółkom wiele korzyści. Mamy duże doświadczenie w zakresie transakcji typu M&A, szczególnie w branży gier komputerowych, więc liczymy na pozytywną finalizację procesu połączenia.” – wyjaśnia Łukasz Górski, Prezes Zarządu Spółki BOA S.A.

Spółki zdecydowały zgodnie, że ustalą warunki współpracy, które zostaną spisane w Term Sheet (porozumienie w sprawie podstawowych warunków współpracy) do dnia 31 maja 2020 roku. O kolejnych etapach procesu Emitent będzie informował w raportach bieżących.

Sheepyard to producent oraz wydawca gier mobilnych, który powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Spółka zbudowała ponad dwudziestoosobowy, międzynarodowy zespół produkcyjno-wydawniczy, stworzony z byłych pracowników takich firm jak Boombit, Vivid Games, Playsoft, Lockwood Publishing, Appodeal czy Playrix. W portfolio Sheepyard znajduje się 6 zaplanowanych tytułów na 2020 r. w takich gatunkach jak Idle Tycoon oraz Arcade czy Casual. Poza wydawaniem nowych gier, spółka wyszukuje gry już wydane, które przejmuje w celu zwiększenia ich potencjału. Przykładem takiej gry jest „Stormbound” – uznana przez graczy gra strategiczna, która została pobrana ponad 3 mln razy. Sheepyard na bieżąco analizuje potencjał swoich tytułów na platformy takie jak PC, Xbox, Playstation czy Web HTML5 nie ograniczając się tylko do Apple Appstore oraz Google Play.

„Rozpoczęcie procesu negocjacji ze spółką BOA S.A. jest ważnym procesem w rozwoju naszej firmy. Wierzymy, że negocjacje odnośnie połączenia spółek przebiegną w przyjaznej atmosferze i zakończą się pozytywnym finałem.” – dodaje Paweł Owczyński, Prezes Zarządu Spółki Sheepyard Sp. z o.o.

BOA S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect od 2010 r. W tym roku została ona przejęta przez nowych inwestorów – Januarego Ciszewskiego i Artura Górskiego. Akcjonariusze Spółki podczas ZWZA w marcu 2020 r. zadecydowali o zmianie nazwy na Eurohit S.A.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *