Brytyjscy millenialsi ochoczo skupują Bitcoin (BTC)

Po raz kolejny mamy sytuację z której jednoznacznie wynika, że millenialsi  masowo zaczynają nabywać oraz gromadzić waluty cyfrowe. Michelmores LLP, czyli jedna z czołowych londyńskich firm prawniczy opublikowała wyniki ankiety przeprowadzonej w środowisku zamożnych rodzin z pochodzących z terenów Wielkiej Brytanii. Ich interpretacja pozwoliłą na wysnucie jednego wniosku mówiącego o tym, że ponad 20 procent osób ankietowanych wykazywała bardzo duże zainteresowanie zakupem zarówno Bitcoin (BTC) jak i innych walut oraz aktywów cyfrowych.

17 września bieżącego roku wspomniane badanie zostało opublikowane przez FXStreet . Jednoznacznie ilustruje ono, że 20 % osób urodzonych w latach 1981 – 1996, które są w posiadaniu znacznych zasobów w postaci aktywów inwestycyjnych, których wartości wynosi minimum 25 000 funtów zainwestowało część majątku w nową klasę aktywów czyli właśnie kryptowaluty lub tokeny.

Bitcoin (BTC) czyli największy obiekt pożądania Millenialsów

Jak słusznie zauważył FXStreet, wspomniany procent millenialsów  jest zdecydowanie wyższy niż średnia krajowa wynosząca około 3 procent. Jest to więc jednoznaczne z faktem, że zamożni i młodzi obywatele Wielkiej Brytanii są prawie 7 razy bardziej skłonni do zainwestowania w aktywa cyfrowe w postaci kryptowalut lub tokenów niż reszta brytyjskiego społeczeństwa.

W oczy rzuca się także następująca zależność, że im wyższa kwota zgromadzonego majątku tym wyższe zainteresowanie i odsetek osób decydujących się na zakup Bitkoinów (BTC) lub innych aktywów cyfrowych. Dla przykładu wśród millenialsów z aktywami inwestycyjnymi o wartości 75 000 funtów odsetek zakupów związanych z nabyciem walut cyfrowych wynosi w przybliżeniu 29 procent. A jakby tego było mało, aż 70 procent ankietowanych  oświadczyło, że środki które przeznaczają na inwestycje pochodzą głównie z ich zarobków. Z kolei 40 procent ankietowanych oficjalnie przyznała, że uzyskany kapitał pochodził ze zwrotów z wcześniej poczynionych inwestycji.

Zainteresowanie inwestycyjnymi  w waluty oraz inne aktywa cyfrowe wynika między innymi ze świetnie zorganizowanej infrastruktury handlu online. Powoduje to, że aż 35 procent osób uczestniczących w ankiecie przyznało wprost, że dokonuje swoich inwestycji właśnie za pomocą przeznaczonych do tego platform cyfrowych.

Co na to przedstawiciele amerykańskiego pokolenia Z?

W lipcu bieżącego roku Bankrate przeprowadziło i opublikowało badanie, którego wyniki jednoznacznie wykazały, że kryptowaluty cieszą się trzy razy większą popularnością wśród amerykańskich millenialsów niż którakolwiek z dostępnych opcji długoterminowych inwestycyji.

Jak można jednoznacznie wywnioskować z przeprowadzonych badań aż 26 procent osób należących do pokolenia Z, czyli urodzonych po 1997 roku na terenie Stanów Zjednoczonych, oficjalnie przyznaje się do zainteresowania oraz rozważania możliwości dokonania zakupu którejkolwiek z powszechnie dostępnych walut cyfrowych o okresie najbliższego półrocza.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *