Columbus Energy i Geotrans nawiązują współpracę

Firmy Columbus Energy SA i Geotrans SA mają w najbliższym czasie rozpocząć współpracę, dzięki której postawią instalacje fotowoltaiczne na terenach zdegradowanych. W pierwszej kolejności mają powstać dwie pilotażowe instalacje PV zlokalizowane na terenach zdegradowanych

Columbus Energy i Geotrans nawiązują współpracę

Na razie wspólne działania obu spółek są jeszcze na bardzo wstępnym etapie. 7 kwietnia został podpisany list intencyjny w tej sprawie. Nie oznacza on jeszcze ostatecznego zobowiązania sygnatariuszy do podjęcia określonych działań, ale jest sygnałem wspólnej woli nawiązania relacji biznesowych. W dokumencie znalazły się ogólne zasady współpracy obu firm w przyszłości, jeśli zostanie ona podjęta. Stworzenie dwóch pilotażowych instalacji PV będzie jej pierwszym etapem.

Instalacje fotowoltaiczne na terenach zrekultywowanych

Obie strony porozumienia łączą swoje siły w obszarach, na których działają na co dzień. Columbus Energy to krakowski producent instalacji fotowoltaicznych, zajmujący się zarówno ich projektowaniem, jak i budową. Jest jednym z liderów polskiego rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli takich, których zainstalowana moc nie jest większa niż 50 kW przy przyłączeniu do sieci o napięciu niższym niż 110 kV.

Z kolei Geotrans to wrocławskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w rekultywacji terenów zdegradowanych z przyrodniczego punktu widzenia i zamkniętych składowisk odpadów, a także gospodarką odpadami poprocesowymi, czyli takimi jak osady ściekowe czy uboczne produkty spalania. Wiadomo, że pierwsze, pilotażowe instalacje powstaną w miejscu już zrekultywowanym oraz na terenie oczyszczalni ścieków.

Zasady współpracy Columbus Energy i Geotrans

Jeśli dojdzie do ostatecznego porozumienia obu stron, to półka Columbus Energy zostanie generalnym wykonawcą obu instalacji i będzie odpowiadała za wszystkie działania związane z ich przygotowaniem. Podobnie ma być w przyszłości w razie przeprowadzenia kolejnych inwestycji. Chodzi zarówno o wykonanie analiz technicznych możliwości realizacji przedsięwzięcia, jak i załatwienie formalności urzędowych, takich jak uzyskanie pozwolenia na realizację projektu oraz innych niezbędnych dokumentów.

W pierwszej fazie działania projektu Geotrans otrzyma jedynie wynagrodzenie w postaci prowizji. W miarę rozwoju sytuacji w przyszłości spółka z Wrocławia będzie mogła także liczyć na uzyskanie udziału kapitałowego. Wiadomo, że obie firmy będą wspólnie finansowały prace deweloperskie oraz budowę farm, ale szczegółowe zasady zostaną uzgodnione na dalszym etapie osiągania porozumienia.

List intencyjny jest dopiero pierwszym krokiem w kierunku współpracy Columbus Energy i Geotrans, co ta pierwsza firma podkreśla w swoim komunikacie. Jej zarząd zwraca uwagę, że ta forma dokumentu oznacza wyrażenie woli połączenia sił, ale nie niesie ze sobą żadnych wiążących konsekwencji. Planowane jest jednak podjęcie prac nad pilotażowymi instalacjami najpóźniej w maju bieżącego roku, a nie jest wykluczone, że ruszą one jeszcze w kwietniu.

Columbus Energy kurs akcji 

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *