Columbus Energy ma już umowy nabycia projektów PV o mocy łącznej około 20 MW

Columbus Energy zawarł umowy nabycia stu procent udziałów w spółkach takich jak: Sun Energy Invest, Ecowolt 7, Ecowolt 6, Greenprojekt 18 oraz Greenprojekt 6. Tym samym realizują przedsięwzięcia fotowoltaicznych farm (PV) o mocy łacznej około 20 MW, których wartość szacunkowa po wybudowaniu wyniesie około siedemdziesięciu milionów złotych. Kurs akcji spółki w piątek rano rośnie o 12,47 procent, a za jedną akcję zapłacimy dokładnie 82,10 złotych.

Warunki

Transakcje zrealizowane zostały na warunkach następujących:

  • umowa nabycia stu udziałów, stanowiących sto procent udziałów w spółce Greenprojekt 6 sp. z o.o. mających siedzibę w Jaworznie, która realizuje same przedsięwzięcia fotowoltaicznych elektrowni (słonecznych) o mocy do jednego MW (dwa projekty), o mocy do 1,5 MW (jeden projekt) oraz do 2MW (jeden projekt), a do tego posiada prawa kluczowe oraz także administracyjne decyzje, które są niezbędne do realizacji tychże projektów, za kwotę łączną 1 179 079, 14 złotych
  • umowa nabycia stu udziałów, które stanowią sto procent udziałów w spółce Greenprojekt 18 sp. z o o. mających siedzibę w Jaworznie, która realizuje przedsięwzięcia fotowoltaicznych elektrowni, a więc słonecznych o następujących mocach: do 1MW (dwa projekty) i o mocach do 0,250 MW oraz do 0,500 MW i posiada prawa kluczowe oraz administracyjne decyzje, które są niezbędne do realizacji tychże projektów, za kwotę łączną 584 219,71 złotych.
  • umowa nabycia stu procent udziałów w spółce Ecowolt 6 sp. z o.o. mających siedzibę w Jaworznie,
  • umowa nabycia stu procent udziałów w spółce Ecowolt 7 sp. z o.o. mających siedzibę w Jaworznie,
  • umowa nabycia pięćdziesięciu jeden udziałów, które stanowią sto procent udziałów w spółce o nazwie Sun Energy Invest sp z o.o. mających siedzibę w Jaworznie.

Aneks do umowy

Tak naprawdę Columbus Energy zawarł specjalny aneks do warunkowej umowy sprzedaży udziałów w zakładowym kapitale spółki Ecowolt 5, z siedzibą w Jaworznie. Umowa została zawarta dokładnie 14 maja 2020 roku. Na jej podstawie uległa zmianie kwota płatności za sto procent udziałów tejże spółki na dokładną sumę 1 545 241,02 złotych z kwoty 4 802 596 złotych w terminie do czternastu roboczych dni od dnia, w którym spółka Ecowolt 5 uzyska warunkip prawomocne przyłączenia dla projektu realizowanego.

W przypadku, jeśli sprzedający doprowadza do uzyskania warunków dodatkowych przyłączenia czy też podpisanej umowy rynkowej PPA dla projektu, który realizowany jest przez Ecowolt 5 w zakresie mocą samego przyłączenia 3,5 MW a określoną w brzmieniu pierwotnym umowy to jest 12 MW to Columbus Energy sprzedającym zapłaci należność, która stanowi sam iloraz z iloczynu przyłączeniowej mocy pomiędzy dokładną wartością 3,5 MW a 12 MW, jak i także kwoty 4 117 544,72 złotych oraz liczby dwanaście, także podano.

Columbus Energy podaje, że jest tak naprawdę liderem mikro instalacji fotowoltaicznych w naszym kraju. Spółka notowana jest na rynku NewConnect. Naprawdę jest to niezwykle ciekawe.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *