Columbus Energy zwiększa udziały na rynku farm solarnych w Polsce

Grupa Columbus Energy S.A. jest firmą prężnie i efektywnie rozwijającą swoją wizję i projekty nowoczesnych, ekologicznych farm fotowoltaicznych. Spółka obecnie jest czołowym dostawcą energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł. Nie bez powodu zatem sukcesywnie nabywa udziały w kolejnych, dużych projektowych spółkach.

Inwestycje Columbus Energy S.A. w farmy fotowoltaiczne w Polsce

Grupa Columbus Energy już niejednokrotnie informowała o długoterminowych przedsięwzięciach, które obejmować mają farmy solarne i jednocześnie stać się kluczowym elementem strategicznym rozwoju całej spółki. Columbus Energy jest w trakcie tworzenia swojej silnej pozycji w branży farm solarnych w Polsce. Efektywnie zwiększa swoje udziały na rynku. W ostatnich dniach września 2020 roku zależna spółka Columbus JV1 kupiła 100% udziałów w 11 spółkach, które realizują obecnie projekty farm fotowoltaicznych o mocy 21,7 MW. Dodatkowe 2 MW mocy mogą być dostępne do nabycia w kolejnej aukcji.

Wiceprezes Grupy Columbus Energy S.A; Janusz Sterna oświadczył, że zakup 186 MV farm jest pierwszym etapem transakcji, którą obecnie realizuje spółka. Dodał, że jest to kolejny krok w zrealizowaniu strategicznych celów Grupy Columbus Energy S.A. Firma zamierza inwestować bowiem w budowy farm solarnych, które pozostaną w majątku grupy jako aktywa długoterminowe.

Grupa Columbus Energy S.A. na rynku farm fotowoltaicznych 

Należy wspomnieć, że Grupa Columbus Energy S.A. zwiększyła swoje działania na rynku farm solarnych w 2019 roku. Kolejny, 2020 rok był okresem nabywania przez firmę udziałów w kolejnych docelowych spółkach, które realizują projekty farm solarnych. W lipcu 2020 roku Grupa Columbus Energy S.A. podjęła współpracę z firmą Farmy Fotowoltaiki, która należy do spółki Śląskie Kamienice S.A. Columbus Energy zawarł również umowy z następnymi firmami na projekty, które mają łączną moc ok. 500 MW. Na ten mement całkowita wartość wszystkich wybudowanych przez Grupę Columbus Energy S.A. farm fotowoltaicznych wynosi ok. 45 milionów złotych. Firma ma w planach wybudowanie kolejnych 40MW, a całość planu strategicznego Columbus Energy opiewa na ponad 100MW farm, których wartość rynkowa sięga kolejnych 4 milionów złotych.

Kilka słów o Grupie Columbus Energy S.A.

Grupa Columbus Energy S.A. jest obecnie największym dostawcą energii z instalacji fotowoltaicznych. Firma w swej ofercie przedstawia wygodne, ekonomiczne i kompleksowe rozwiązania dla gospodarstw domowych oraz firm z zakresu energii odnawialnej, pozyskiwanej z promieni słonecznych. Grupa Columbus Energy S.A. realizuje także długoterminowe projekty i inwestycje w farmy solarne na terenie Polski. Wysokie standardy oraz nowoczesna technologia zapewniają klientom spółki najwyższą jakość usług na wszystkich etapach realizacji projektów i zamówień. Grupa Columbus Energy S.A. jest wysoko notowana na rynku NewConnect. Należy także wspomnieć, że Columbus Energy S.A. plasuje się tuż obok największych i najprężniej działających udziałowców na polskim rynku branży fotowoltaicznej.

 

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *