Columbus został członkiem European Clean Hydrogen Alliance

Columbus, wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki, przystąpił do powołanego przez Komisję Europejską sojuszu na rzecz czystego wodoru. European Clean Hydrogen Alliance skupia różnych interesariuszy – spółki produkcyjne, wykonawcze, instytucje naukowe, władze publiczne, organizacje pozarządowe oraz instytucje finansowe, zainteresowane rozwojem gospodarki wodorowej w Unii Europejskiej.

European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A) to nowa organizacja, powołana w lipcu 2020 r., w ramach Nowej Strategii Przemysłowej dla Europy. Celem inicjatywy jest ambitne wdrażanie i rozwijanie odnawialnych oraz niskoemisyjnych technologii wodorowych, związanych z jego produkcją i wykorzystaniem w różnych sektorach gospodarki. Technologie wodorowe mają wspomóc realizację zobowiązań UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. 

Nasze członkostwo w sojuszu na rzecz czystego wodoru jest związane z pionierskim krajowym projektem klastra energetycznego, do którego zostaliśmy zaproszeni jako partner. Wykorzystując know-how, wypracowane przez ostatnie sześć lat działalności, będziemy odpowiedzialni za stworzenie lokalnej produkcji wodoru z fotowoltaiki, a także systemu jego magazynowania i dystrybucji – tłumaczy Dawid Zieliński, Prezes Zarządu                                 Columbus Energy S.A. – Jako członek European Clean Hydrogen Alliance, będziemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem w realizacji projektów z branży OZE. Cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie z europejskimi liderami aktywnie uczestniczyć w budowaniu energetycznej przyszłości Europy.

Do tej pory do sojuszu przystąpiło ponad 730 organizacji z całej Europy, wśród których są największe światowe koncerny energetyczne, w tym także polskie: PKN Orlen, Grupa Lotos czy PGNiG. Wspólnie z organizacjami z innych branż, instytucjami rządowymi i samorządowymi, naukowymi oraz finansowymi, członkowie ECH2A będą pracować nad utworzeniem wodorowego ekosystemu w Europie, który dostarczy czystą energię dla wielu sektorów gospodarki, m.in. transportu, przemysłu, energetyki czy ciepłownictwa.

Warto dodać, że również w listopadzie Columbus przystąpił też do partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu fotowoltaicznego – projektu zainicjowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Celem krajowego projektu jest zapewnienie dynamicznego rozwoju sektora fotowoltaiki w Polsce przez współpracę rządu, administracji oraz przedstawicieli branży PV. Podobnie jak w sojuszu na rzecz czystego wodoru, organizacje działające w ramach polskiego projektu będą się dzielić wiedzą i wspólnie wypracowywać rozwiązania, pozwalające rozwijać krajową branżę fotowoltaiki oraz wnosić wkład w Europejski Zielony Ład. 

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *