Czy fotowoltaika wygra z koronawirusem?

Instytut Energetyki Odnawialnej podaje, że rynek jest już przyzwyczajony do spadków indeksu spółek energetycznych WIG Energia notowanych na GPW. Jednak rok 2020 od początku podniósł ich skalę i z coraz większą różnicą pomiędzy ceną na giełdzie, a wartością księgową elektroenergetycznych spółek. Spółki oparte o węgiel tracą przez koronawirus, ale wyjątek stanowią spółki fotowoltaiczne, które po hossie 2019 roku, także na początku 2020 odnotowywały wzrosty, a i w lutym utrzymują trend.

Raport IEO „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2019” ukazał, że po 1/3 modułów PV wyprodukowano w Polski i w Chinach, a pozostała 1/3 w Korei Płd. i Niemczech. Dostawy na rynek pochodziły po ok. połowie z Azji i Europy. Fundamenty wzrostu branży fotowoltaicznej ukazane w raporcie, wywindowały polskie spółki giełdowe. Tegoroczny raport oparty zostanie o odporność na wirusa łańcucha dostaw dla fotowoltaiki. Monitoring zostanie przeprowadzony z nowym subindeksem giełdowym i opartym na nim analizach.

Kłopoty przy produkcji ogniw fotowoltaicznych

Chińskie problemy z produkcją fotowoltaiki mogą stać się przyczynkiem do głębszej dywersyfikacji centrów produkcyjnych dla ogniw i modułów, a przy tym szansą dla polskich innowacji technologicznych i firm z branży – w NCBiR trwają już prace nad nowym programem B+R z naciskiem na fotowoltaikę, włącznie z produkcją ogniw innowacyjnych. Spośród technologii energetycznych fotowoltaika poradziła sobie najlepiej z kryzysem trwający od dekady. Krzemu ani technologii na świecie nie brakuje, gorzej mają takie branże, jak elektroniczna, odzieżowa, czy samochodowa.

Polska a fotowoltaika

W Polsce branża rozwija się dynamicznie bez przerw. Całkowita moc zamontowanych ogniw wyniosła na koniec 2018 roku ok. 500 MW, a do połowy lutego br. było to już prawie 1500 MW, mamy więc 300% wzrost w 14 miesięcy. Moc obejmuje zarówno farmy PV, jak ogniwa na dachach domów, a ogromny wzrost mocy wiąże się z zainteresowaniem inwestorów, firm oraz gospodarstw domowych, jak i różnymi formami wsparcia dla zielonej energii. W styczniu zaczęto przyjmować wnioski na drugi etap programu „Mój prąd”. Szacunkowo mają to być dotacje w wysokości 600 mln zł, które pozwolą na przyłączenie mikroinstalacji PV o mocy 700 MW.

Skutek aukcji OZE w grudniu?

W grudniu 2019 roku rozstrzygnięto aukcje OZE, co pozwoli na budowę w ciągu dwóch lat co najmniej 750 MW nowych mocy w PV, a swoje kilkaset megawatów dołożą jeszcze regionalne programy operacyjne (RPO). Z roku na rok rosnący wkład na zasadach rynkowych wniosą również prosumenci biznesowi ze swych mikroinstalacji PV.

Taka sytuacja powoduje wzrost spółek fotowoltaicznych notowanych na GPW i nie dziwi, że trwa to nieprzerwanie od połowy roku 2019, a jest szczególnie widoczne teraz, na tle ogólnej bessy. Stąd właśnie pomysł na stworzenie przez Instytut Energetyki Odnawialnej subindeksu giełdowego WIG_PV ze spółek Z GPW oraz parkietu NewConnect, który czytelnie przedstawia sytuację branży fotwoltaicznej. Widoczne są na nim notowania od początku 2019 roku, gdzie znakomicie widać „giełdowy boom”. Jego wystąpienie w poprzednim roku, ku zaskoczeniu większości analityków dał zresztą Polsce 5 miejsce w UE w branży PV.

Fotowoltaika a giełda

Na giełdach spółki z branży fotowoltaicznej rosną, a to w wyniku dobrych perspektyw. Większość z nich notowana jest na NewConnect, która jest rynkiem nowych technologii dla małych i średnich firm. NewConnect jest przedsionkiem dla dynamicznych firm, którym potrzeba kapitału do awansu do grona spółek większych. Jednak ze spółek PV wzrosła w 2019 o 800%, a hossa wystąpiła również na rynku głównym w tej branży, czyli na GPW.

Przykładowy producent modułów i instalator systemów footowoltaicznych, ML System odnotował wzrost w ciągu roku o 35%. Co jednak ważniejsze, branży nie dotyka zbyt mocno ogólnoświatowy kryzys widoczny na giełdach.

Ostatnie notowania wykazują nieznaczny wzrost dla spółek indeksu WIG_PV, a od 1 stycznia do 20 lutego wartość PV_IEO była wyższa o ok. 80%. Jeżeli widać spadki, to w porównaniu z innymi branżami są to spadki nieznaczne.

Indeks WIG_PV zawiera firmy z różnych miejsc łańcucha dostaw i łańcucha wartości, co pokazuje całokształt dynamiki branży PV. Wzrosty dotyczą zarówno producentów, jak i dostawców, instalatorów, a także spółki działające w tle.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *