Czy warto w 2023 inwestować w złoto?

Ze względu na powszechną akceptację tego metalu, złote monety są również bezpieczną opcją inwestycyjną, zwłaszcza w czasach zawirowań i wstrząsów politycznych, społecznych czy gospodarczych – takich jak te, których doświadczamy dzisiaj. To właśnie ta ludzka więź (indywidualna i społeczna) czyni złoto cennym i wyjaśnia, dlaczego zawsze będzie istniał popyt, nawet jeśli podaż jest względnie stała.

Tak więc, gdy inflacja rośnie, a inwestorzy szukają aktywów, aby chronić swoje pieniądze, złoto staje się opcją, stymulując popyt, a tym samym jego cenę. Inwestowanie w złoto i srebro ma wiele zalet. Po pierwsze, charakteryzują się niskim poziomem ryzyka przy jednoczesnej skutecznej ochronie środków finansowych przed negatywnymi skutkami inflacji. Zasoby metali szlachetnych, zwłaszcza złota, są ograniczone, więc ich wartość rośnie w czasie.

Złoto jest nadal cennym surowcem

Złoto ma wartość przede wszystkim ze względu na swoje historyczne przywiązanie do wartości pieniężnej. W czasach starożytnych złoto, podobnie jak srebro, było używane do wyrobu monet i biżuterii ze względu na jego plastyczność. Wraz z ewolucją pieniądza papierowego zaprojektowano go tak, aby odpowiadał określonej ilości złota. Chociaż tak już nie jest, historyczne znaczenie złota w naszym systemie finansowym nadało temu towarowi trwałą wartość. Złoto korzysta z inflacji, niestabilnych gospodarek i konfliktów zbrojnych.

Złoto zachowuje swoją wartość nawet w czasach niepewności geopolitycznej i jest najbardziej niezawodnym rodzajem inwestycji. Ceny złota wzrosły w lutym o około 6% w wyniku zamieszania w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie oraz obaw o rosnącą inflację. Był to największy miesięczny wzrost od początku 2010 roku. Dlatego złoto pozostaje odpowiedzią na kryzysy walutowe. Dlatego niezwykła rola złota sprawia, że ​​inwestowanie w złoto jest najlepszym rozwiązaniem, szczególnie w czasach niepewności.

Czytaj więcej: Bitcoin ile należy zainwestować w 2023?

Inwestowanie w złoto we właściwym czasie jest ważne

Po pierwsze, należy pamiętać, że inwestowanie w złoto to zazwyczaj proces długoterminowy, który powinien koncentrować się na zabezpieczeniu się przed niekorzystnymi zdarzeniami rynkowymi. Zwrot kosztów i zadowalający zwrot z inwestycji może zająć lata, a nawet dekady, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fizyczne złoto. Ciekawą opcją jest złoto „papierowe”, które może zapewnić wyższą stopę zwrotu, a my nie musimy się martwić o przechowywanie metalu. Niestety, jedną z wad tego typu inwestycji jest to, że nie są one zabezpieczone fizycznym złotem, dlatego inwestorzy często kupują złoto inwestycyjne – posiadając je w formie fizycznej.

Inwestycja w złoto to dobra decyzja w 2023r.

Dlatego inwestowanie w złoto nie jest dobrym rozwiązaniem dla każdego. Właściwy moment na zakup złota to połowa sukcesu w inwestowaniu. Ponieważ to od niego zależy nasz ostateczny zysk lub strata poprzez likwidację aktywów. Aby znaleźć najlepsze okazje, konieczne jest zrozumienie podstawowych praw, które wpływają na cenę złota, które obszernie omawiamy w naszym artykule: Co wpływa na cenę złota? Kiedy złoto idzie w górę lub w dół? W dalszej części skupimy się jednak na typowych wzorcach i zasadach, które mają zastosowanie do ceny złota oraz przedstawimy strategie inwestowania w średnią cenę.

Sprawdź więcej: Czy warto w 2023 inwestować w nieruchomości?

Złoto jest dobrą inwestycją dla długoterminowego wzrostu

Złoto jest uważane za jedną z najbezpieczniejszych form lokowania oszczędności, ponieważ generalnie nie traci na wartości w dłuższej perspektywie. Metale szlachetne były używane jako środek handlu od wieków i są powszechnie akceptowane na całym świecie. To samo dotyczy srebra. Ale ze względu na swoją rolę

Ceny złota wciąż są zmienne

Dodajmy jednak, że na ceny złota duży wpływ mają również inflacja i stopy procentowe. Kiedy mamy do czynienia z dodatnimi realnymi stopami procentowymi (trudno to sobie dziś wyobrazić), można łatwo zabezpieczyć się przed inflacją, korzystając np. z bezpiecznych lokat bankowych. Teraz nie jest dobry czas na inwestowanie w złoto, ani w zasadzie w akcje i inne ryzykowne aktywa. W końcu po co bank miałby ryzykować utratę części swojego kapitału, jeśli mógłby przynosić wiarygodne i satysfakcjonujące zyski?

Krótko mówiąc, na cenę złota mają wpływ siły rynkowe, a mianowicie podaż i popyt, a także warunki ekonomiczne. Złoto jest zasobem ograniczonym, jego podaż wzrasta o około 1,6% rocznie, rosną też koszty jego wydobycia. Należy również zauważyć, że złota będzie wydobywać coraz mniej, więc można założyć, że jego cena będzie rosła w czasie i pomimo zmienności rynku inwestycja jest prawie zawsze opłacalna w długim lub bardzo długim okresie.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *