Czym jest dźwignia finansowa na rynku forex?

Forma dźwigni finansowej, zwana dźwignią Forex, jest narzędziem umożliwiającym operowanie na rynkach wartościami współmiernie wyższymi od posiadanego przez dany podmiot kapitału. Jest to forma regulowana prawnie, a od chwili wejścia, dnia 1 sierpnia 2018, w życie regulacji ESMA (European Securities and Markets Authority), jej wartość standardowa na terenie Unii Europejskiej wynosi 1:30. Taka dźwignia, inaczej nazywana lewarem, mówi nam, że na Forex możemy przy depozycie własnym o wartości 100 USD operować kwotą 3000 USD.

Maksymalna wysokość dźwigni w Polsce jest znacznie wyższa i wynosi 1:100, ale taka wysokość lewara jest zarezerwowana wyłącznie dla tzw. inwestorów doświadczonych. Za doświadczonego uznaje się zaś takiego inwestora, który spełnia określone warunki, czyli posiada m.in. odpowiednie dla branży wykształcenie lub/i certyfikaty, które potwierdzają jego wiedzę z zakresu finansów, a także generuje obroty na rachunku. Takie wymagania są jednak nieco mniej restrykcyjnie traktowane odnośnie do wykształcenia, ponieważ traderzy generujący systematyczny i duży obrót na Forex nie będą mieć problemu z uzyskaniem statusu inwestora doświadczonego.

Dźwignia Forex – zalety narzędzia

Jako mechanizm albo narzędzie, dźwignia finansowa jest nieoceniona dla traderów, którzy z racji niewielkiego kapitału nie mogliby poważniej zaangażować się w rynek kapitałowy. ograniczone zasoby uniemożliwiałyby bez mechanizmu dźwigni finansowej inwestować w duże pozycje rynkowe, a jedynie skupialiby się na mniejszych. Dźwignia Forex na poziomie 1:100 polega na konieczności posiadania na Forex depozytu w wysokości 1% wartości danej pozycji. Przykładowe otwarcie pozycji na parze EUR/USD, której nominał wynosi 1 lot (100 000 jednostek waluty bazowej, a więc tutaj 100 000 euro), depozyt wynosi 1000 euro. Przy dźwigni o połowę mniejszej, czyli 1:50, depozyt wzrasta dwukrotnie, a więc do 2%. Wówczas dla otwarcia identycznej pozycji inwestor musi posiadać w depozycie 2000 euro.

Powyższy przykład pokazuje, że wysokość dźwigni Forex ma bezpośredni wpływ na ilość kapitału, która jest wymagana dla naszego inwestowania na Forex. Czy przy tym wpływa na zyski tradera? – i tak, i nie, a dlaczego? Ponieważ dźwignia nie ma wpływu na kurs walut i równie dobrze można na inwestycji zyskać, jak i stracić. Ponadto dźwignia nie ma również wpływu na to, czy do transakcji w ogóle dochodzi. Sam proces dźwigni umożliwia traderowi odpowiednie skalowanie pozycji rynkowej, a więc sam moment wejścia i wyjścia, Take Profit czy Stop Loss – o czym mówi system transakcyjny. Jednak system tradera na rynku tracący, z wykorzystaniem dźwigni będzie tracił jeszcze więcej, ale już ten trafiony, dzięki dźwigni może ustawić finansowo inwestora na rynku na dłuższy czas, a bez niej byłoby to niemożliwe.

Dźwignia Forex – wady narzędzia

Użycie dźwigni na Forex jest bardzo kuszące, ale trzeba to narzędzie potrafić umiejętnie obsługiwać, aby nie wpędzić siebie w poważne kłopoty finansowe. Tutaj dochodzi jeszcze do tego fakt, że 1:100 nie jest dźwignią najwyższą, gdyż internetowi brokerzy oferują dźwignie 1:500, a nawet wyższe, a inwestorzy często zbyt optymistycznie podchodzą do tego aspektu i myślą jedynie o uzyskaniu z pozycji dźwigni większego zysku. Lewar Forex ma także drugą stronę medalu, a mianowicie może potęgować o daną skalę dźwigni straty na inwestycji.

Uzmysławia to przykładowa transakcja – kupujesz 100 000 jednostek waluty bazowej przy depozycie w wysokości 5000 USD i grasz na parze USD/JPY, przy kursie 120,00, używając dźwigni 1:100. Zmiana kursu o jeden pips na takich parametrach wyniesie w przybliżeniu 40 USD [(500 000 USD X 0,01)/120=41,67 USD], a więc niewiele, ale ta para walut może mieć wahania w wysokości nawet 100 pipsów lub więcej. W wypadku błędnej analizy zachowania walut na rynku i wahnięciu ceny w stronę przeciwną od zakładanej, np. o 70 pipsów, poniesiemy stratę, a wynosić ona będzie ok. 2917 USD, a więc więcej niż połowę naszego depozytu!

Jak widać, w tradingu dźwignia może być bardzo użyteczna, ale i równie niebezpieczna, ponieważ zwielokrotnia zarówno zyski, jak i straty.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *