Czym jest linia trendu?

Linia trendu służy do analizy, jaki kierunek rozwoju występuje w określonym czasie dla danego zbioru. Wyróżnia się trzy rodzaje trendów: wzrostowy, spadkowy lub horyzontalny. Trend jest pojęciem nierozerwalnie związanym z analizą techniczną. Linia może wyznaczyć wzrost lub spadek ceny danego instrumentu, czyli umożliwia analizę trendu i wyznaczenie jego ceny.

Zastosowanie

Możliwości związane z wyznaczeniem linii trendu przydają się inwestorom, bez względu na obszar, w którym się porusza. Może być specjalistą na rynku papierów wartościowych, surowców czy walut, jednak ogólne założenia związane ze stosowaniem analizy rynku są tożsame. Zauważenie tendencji ułatwia podejmowanie kluczowych decyzji podczas dokonywania transakcji. Przewidywanie przyszłości i płynności trendów pomaga również w ocenie momentów wejścia i wyjścia transakcji.

Przeprowadzanie inwestycji zgodnie z trendami zwiększają prawdopodobieństwo zakończenia sesji z zyskiem. Transakcje podejmowane przeciwnie do tendencji powodują straty tradera.

Sposoby wyznaczania linii trendu

Jak wspomniano, wyróżnia się trzy rodzaje trendów: spadkowy, wzrostowy i horyzontalny. W każdym z nich istnieją sposoby na wyznaczenie linii trendu.

Trend spadkowy, czyli zniżkujący, to orientacja, w ramach której poziom ceny maleje. W trendach dominacji podaży wyodrębnia się maksima cenowe dla przyjętego horyzontu czasowego. Jeżeli maksima są niższe od poprzednich, to wtedy mowa o trendzie spadkowym. Czyli w tym przypadku linia trendu, jest linią przechodzącą przez coraz niższe szczyty.

Podobnie można wyznaczyć orientację zwyżkującą. Jednak w tym przypadku linia trendu jest przeprowadzana przez minima cenowe. Trend wzrostowy charakteryzuje się tym, że na wykresie dołki są umieszczane coraz wyżej. Im dłuższy okres, w którym zauważa się taką zależność, tym trend jest silniejszy. Nagła zmiana trendu utrzymującego się przez bardzo długi czas jest mało prawdopodobna.

Trend horyzontalny, określany boczniakiem, spędza sen z powiek inwestorów. Oznacza on stagnację i zrównanie popytu z podażą. Idealna linia trendu horyzontalnego jest pozioma i stała. Jednak często można zaobserwować mikrotrendy lecz minima i maksima pozostają na mniej więcej tym samym poziomie.

Trendy horyzontalne pozwalają wyznaczać stabilne poziomy wsparcia i oporów, które kreuje się podobnie do linii trendów. Linią wsparcia nazywa się zakres cenowy, którego cena nie opuszcza dołem, czyli nie spada poniżej określonego poziomu. Natomiast poziom oporu dla trendów wzrostowych to trudny do przekroczenia zakres cenowy. Kupno, np. akcji na poziomie wsparcia w długim horyzoncie czasowym może się okazać dobrą inwestycją. Jednak należy brać pod uwagę odwrócenie trendu, które najczęściej powstaje po zauważeniu trendu horyzontalnego.

Logarytmiczna i wykładnicza linia trendu

Logarytmiczna linia trendu uwzględnia zmiany, dopasowując się do wzrostów i spadków wartości. Jest jednak rzadko wykorzystywana na rynkach walutowych, dla których lepiej sprawdza się wyznaczanie średnich kursów.

Drugą krzywą jest linia wykładnicza. Stosuje się ją do pomiarów szybkich zmian wartości. Najczęściej można ją zauważyć podczas przeprowadzania badań naukowych i statystycznych. W obecnych czasach, na giełdach, zastosowanie mają średnie wykładnicze, będące podstawą dla innych narzędzi analizy, które pomagają analizować wykresy.

Sygnały wejścia i wyjścia

Dzięki wyznaczeniu linii trendu, można zauważyć sygnały cenowe. Sygnałem zakupu nazywa się stan, gdy w ramach trendu zniżkowego, następne maksimum cenowe będzie wyższe od poprzednich, coraz niższych maksimów. To wydarzenie może stać się oznaką odwrócenia trendu. Sygnałem zachęcającym do sprzedaży dla trendu zwyżkującego nazywa się sytuację, gdy minimum cenowe będzie niższe od trendu wzrostowego, opartego na wysokich, następujących po sobie minimach.

Dla inwestorów bardzo ważne jest zbudowanie odpowiedniej strategii poruszania się po rynku. Nie da się obrać dobrej taktyki bez umiejętności analizy przedstawionych powyżej sytuacji.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *