Czym są rekomendacje giełdowe?

Bardzo trudno jednoznacznie ocenić, czy rekomendacje giełdowe są dobrym rozwiązaniem czy złym. Wszystko zależy od indywidualnej oceny tego przedsięwzięcia. Jednak aby skorzystać z wiedzy domów maklerskich, należy poznać istotę rekomendacji, w szczególności poznać czas, jaki obejmują, komu są dedykowane oraz przez kogo zostały wykonane. Tylko znając wszystkie możliwe czynniki można podjąć decyzję, czy mogą się one do czegokolwiek przydać.

Rekomendacje giełdowe

Rekomendacja giełdowa jest uregulowana prawnie. Jej definicja zawarta jest w odpowiednim rozporządzeniu ministra finansów. Najogólniej analizując to pojęcie, dochodzi się do wniosku, iż rekomendacja giełdowa to analiza, zalecająca działania związane z inwestycjami.

Do tego dochodzi także wycena. Każda analiza, przybierająca przeważnie postać raportów, odnosi się do instrumentów finansowych lub do podmiotu ich emitujących. Rozporządzenie przyznaje, że rekomendacje mogą wydawać przedsiębiorstwa rekomendujące. Zalicza się do nich domy maklerskie, analityków-freelancerów oraz wszystkie podmioty, określone w tym dokumencie. Dane są jawne i powinny trafić do jak najszerszego grona odbiorców.

Części składowe rekomendacji giełdowej

Treść rekomendacji również można znaleźć w powyższym rozporządzeniu. Podstawowymi parametrami, które powinny znaleźć się w takim raporcie są dane osoby, która go sporządza, datę wykonania a także zakres czasowy rekomendacji oraz przeznaczenie tej analizy.

Powinno być jasno określone, do kogo powinien trafić dokument. Oprócz powyższych, wyczytać można zalecenia mające związek z ceną i zasadami aktualizacji i dogłębną analizę np. danej branży czy firmy. Takie dane, pozyskane z różnego rodzaju dostępnych sprawozdań i innych źródeł, powinny być zgodne z prawdą i rzetelnie przygotowane.

Analiza charakteryzuje się tym, że czerpie informacje z co najmniej dwóch niezależnych źródeł, podanych w rekomendacji. W raporcie powinien znaleźć się opis relacji między analizującym a emitentem, co ma zapobiec powstawaniu konfliktów interesów. W ten sposób również nie zostaną opublikowane nieprawdziwe wiadomości.

Zasady korzystania z rekomendacji giełdowych

Nawet najlepsza analiza nic nie da, jeśli osoba nie jest w stanie odpowiedni zinterpretować wyników. Dlatego warunkiem koniecznym jest posiadanie odpowiedniej wiedzy na każdym etapie: od zbierania danych aż do interpretacji całego raportu.

Podczas analizy, należy zweryfikować potencjał oczekiwanej stopy zwrotu, jaki ma przynieść dana akcja. Dla każdej z akcji, do których zalicza się m.in. kupno, redukcję czy sprzedaż, ważniejsze będą inne parametry. Kolejną ważną cechą jest brany pod uwagę okres, czyli termin ważności rekomendacji. Jednak ten czas jest płynny i ulega zmianie np. po osiągnięciu oczekiwanej ceny lub po dokonaniu aktualizacji raportu.

Różnicę okresów dotyczących inwestycji są także inne dla każdego przedsiębiorstwa. Terminy są również zależne od domów maklerskich. Jedne narzucają dokładne ramy aktualizacji a drugie płynnie podchodzą do tego zagadnienia.

Analiza biznesu jako element rekomendacji

Każda dana, zawarta w rekomendacji giełdowej, została przedstawiona, ponieważ zawiera ważne informacje. Cała sztuka polega na właściwym odczycie i analizie oraz podjęciu odpowiednich kroków w przyszłości. Wielu specjalistów w dziedzinie finansów wciąż twierdzi, że najważniejszym elementem rekomendacji jest analiza biznesu.

Taka analiza przedstawia obecne parametry spółki, która obecnie podlega prześwietleniu. W ten sposób przedstawia się ogólną kondycję przedsiębiorstwa, co łatwo porównać z prognozami własnymi i osób trzecich. Posiadając niezbędną wiedzę, można realnie ocenić funkcjonowanie i potencjał firmy z kilku punktów widzenia i zauważyć miejsca, w których wizja nie jest spójna.

Rekomendacje giełdowe są przydatnym narzędziem dla ekonomistów i innych specjalistów z branży finansowej. Jednak warunkiem koniecznym dokładnego sporządzenia raportu, jego analizy i porównaniu z własnymi prognozami jest posiadanie fachowej wiedzy.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *