Dadelo IPO – Rowerowy e-commerce na GPW

O akcjach sklepu rowerowego po raz kolejny jest głośno. Jego właściciel posiada na sprzedaż aż 4,6mln nowych akcji, a ich maksymalna cena nie będzie przekraczała 18 zł. Zapisy zaczęły się w czwartek i będą trwały aż do 11 grudnia. Dadelo zakłada, że w ten sposób będzie mógł pozyskać aż 72,8-82,8 mln zł brutto.

Dadelo przyjmuje zapisy na akcje

Dla inwestorów będzie przeznaczone aż 25% wszystkich akcji, które oferuje spółka. Zapisy są dokonywane pomiędzy 4 a 11 grudnia. Już 7 grudnia odbył się proces polegający na budowaniu księgi popytu wśród zainteresowanych inwestorów reprezentujących sektor instytucji. Już 14 grudnia będzie przedstawiona liczba i cena akcji, a 18 grudnia będzie miało miejsce zamknięcie oferty i przydział akcji.

Jeżeli zrealizują się założone przewidywania, to wypuszczona oferta będzie wynosiła 40,11% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu. Pomiędzy akcjonariuszami kontrolującymi i spółką zostały zawarte umowy o charakterze lock-up, na mocy których nie dojdzie do zbywania akcji przez 360 dni od dnia, w którym było notowanie.

Pozyskane środki będą wydatkowane na dalszy rozwój działalności. Znacząca część, wynosząca ok. 60-70 mln zł będzie przeznaczona na zatowarowanie i poszerzenie posiadanej oferty produkcyjnej. Dzięki temu ma wynosić ok. 20-25 tys. SKU. Pozostałe ok. 6,5 mln zł jest przeznaczone na rozwój i rozbudowę magazynów.

Spółka poinformowała, że zarząd nie będzie zalecał dokonania wypłaty dywidendy z zysku netto za 2020 rok. Z kolei za 2021 i następne lata, jest to w pełni uzależnione od kondycji finansowej Spółki. Wówczas jej wartość będzie wynosiła od 30 do 50% skorygowanego zysku netto za dany rok obrotowy. Oczywiście, wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności może spowodować wstrzymanie wypłat.

Zawieruszyński podkreśla sukcesy firmy

Prezes spółki, Ryszard Zawieruszyński, wskazał, że rynek na którym działa firma jest zarówno sprzyjający i perspektywiczny. Zbudowali unikalną pozycję, która łączy w sobie różne trendy rynkowe i społeczne. Za ich sukcesem przemawia znajomość rynku e-commerce, poznana od strony Oponeo.pl, a także wzrastająca popularność zdrowego trybu życia, co przemawia za zainteresowaniem rowerami. Ludzie zaczęli wykorzystywać je do poruszania się, a także do sportu. Dodatkowo, nieustannie jest rozwijana infrastruktura rowerowa.

W ciągu pierwszej połowy 2020 r. Spółka uzyskała przychody rzędu 33 mln zł. EBITDA wyniosła 3,6 mln zł. Do 30 września 2020 r., sklep zrealizował aż 200 tys. zamówień, przy czym średnia ich wartość wyniosła 260 zł.

W dalszej części wypowiedzi Zawieruszyński wskazał, że szacowana wartość rynku rowerów w Polsce wynosi ok. 4 mld zł, przy czym podkreśla fakt rozdrobnienia rynku. Funkcjonowanie firmy porównuje do losów Oponeo, kiedy także szacowano obecny udział na rynku na poziomie ok. 1,5%. Optymistycznie wskazuje, że jest miejsce na dalszy rynek. Za prawdopodobieństwem rozwoju przemawia zdobyte doświadczenie. Zawieruszyński przedstawia, że Dadelo będzie zajmowało większą część rynku, a pomocne do tego będą środki z oferty.

Przypominamy, że Dadelo w 2017 roku zostało przejęte przez Oponeo.pl, które już wtedy było notowane na GPW.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *