Dla Sunex rok 2019 był bardzo udany

Sunex jest polską spółką, której działalność ogranicza się na rynku OZE. Aktualnie, jej notowania doskonale odzwierciedlają boom inwestycyjny. Informacje za 2019 rok przedstawiają, że zysk netto zwiększył się aż o 129%.

Spółka Sunex, z siedzibą w Raciborzu, specjalizuje się w produkowaniu m.in. pomp ciepła, kolektorów słoneczny i instalacji fotowoltaicznych. Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeważającą część odbiorców towarów stanowią rynki zagraniczne, w szczególności kraje Europy Zachodniej. W swoich planach na 2020 rok posiada rozwój działalności na rynku polskim.

Przedstawione wyniki finansowe Sunex za 2019 rok potwierdzają posiadanie niezmiennego usytuowania, co dodatkowo poświadczane jest przez poprawę poszczególnych wskaźników. W porównaniu do 2018 r. spółka odnotowała przychód większy o 4,7 mln zł, zamykając rok 2019 z przychodem na poziomie 62,2 mln zł. Każdy z poszczególnych rodzajów działalności przynosi Sunex zysk. Rynek niemiecki, który otwarty jest na produkty tej firmy, w znaczącym stopniu umożliwił osiągnięcie takich wyników, co podkreśla sam Romuald Kalyciok, obejmujący stanowisko prezesa spółki Sunex.

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok wskazuje, że zysk z działalności operacyjnej wyniósł aż 4,7 mln zł, przewyższając o 80% ubiegłoroczny przychód z działalności operacyjnej. Wynik finansowy netto za 2019 rok wzrósł o 129% w zestawieniu do ubiegłego roku.

Działalność spółki skupia się na prowadzeniu istotnych inwestycji. W 2018 roku, spółka rozpoczęła budowę hali produkcyjnej, która ma posiadać zaplecze i stwarzać miejsce na linię technologiczną do produkowania nowatorskich produktów. Rok 2019 przebiegał pod kątem dalszej realizacji tego projektu. Wartość tej inwestycji oscyluje na poziomie 13,8 miliona złotych, a jej zakończenie ma nastąpić prawdopodobnie do końca czerwca bieżącego roku.

Posiadanie nowej hali produkcyjnej stworzy możliwość do rezygnacji pośrednictwa w sprzedaży produktów od innych firm, pozwalając na samodzielne tworzenie towarów. Do bezdyskusyjnych korzyści wynikających z tej inwestycji należy wymienić: większa marża EBITDA, poszerzenie oferty, w tym także wykonywanie produktów na zamówienie. Pozwoli to również na łatwiejszy i szybsze procesy logistyczne. Pierwsze, ewentualne korzyści będą dostrzegalne w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok.

Firma nie przestaje planować następnych inwestycji. Aktualnie skupia się na centrum magazynowo-logistycznym. Trwa pierwsza faza projektu, która opiera się na ustaleniu podstawowych założeń, parametrów oraz przewidywań. Głównym celem tego projektu jest realizowanie zwiększonej produkcji.

Rok 2020 ma opierać się na działaniach promocyjnych, a w szczególności na polskim rynku. Utrzymanie zagranicznych klientów i pozyskiwanie rodzimych pozwoli na utrzymanie tendencji przyrostowej w wynikach spółki. Jest ku temu niebywała okazja – Polacy coraz bardziej zaczynają interesować się instalacjami fotowoltaicznymi, a także ekologicznymi rozwiązaniami technologicznymi. Prezes Sunex upatruje w tym zyski dla Spółki.

Sunex a Covid-19

Romuald Kalyciok, prezes Sunex wskazuje, że panująca pandemia jest skomplikowanym czasem. Bezdyskusyjnie, spółka skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom, które związane są z firmą. Koronawirus nie wywarł negatywnego wpływu na uzyskiwane wyniki, jednak nie umniejsza to powagi sytuacji. Skupiają się na utrzymaniu prowadzonej działalności na stałym poziomie, rozważając strategie do każdej sytuacji. Jego zdaniem, najlepszym środkiem walki z koronawirusem jest sprawdzony sposób organizacji i współpracujący ze sobą pracownicy.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *