Dlaczego Prezes spółki 4Mass sprzedał duże pakiety akcji?

W dalszym ciągu nie milkną echa przeprowadzonej przez członków zarządu spółki notowanej na NewConnexct sprzedaży dużych pakietów. W związku z czym jej prezes pokusił się o opublikowanie swojego stanowiska w tej kwestii.

Zgodnie z notowaniami opublikowanymi w środowe przedpołudnie 4Mass zyskało 17%. Innymi słowy za pojedynczą akcję należy obecnie zapłacić 0,65 złotego. W dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych na rynek trafił raport, w którym to zarząd wspomnianej spółki przedstawił stanowisko Sławomira Lutka, czyli prezesa. Treść dokumentu bezpośrednio dotyczy zarówno dalszego zaangażowania wspomnianej osoby w działalność prowadzoną przez spółkę, jak i przyczyn sprzedaży pakietu akcji.

Co zawiera opublikowany raport?

Z raportu wynika, że Sławomir Lutek  podtrzymuje wolę dalszego działania na rzecz rozwoju emitenta. Na poparcie tego twierdzenia można przytoczyć fakt,że wyraził on zgodę 3 września bieżącego roku na powołanie go do składu zarządu emitenta w nowej kadencji na pełnione już stanowisko prezesa zarządu. Jak powszechnie wiadomo nominacja odbyła po przeprowadzeniu sprzedaży wszystkich zgromadzonych akcji emitenta. Jak można wywnioskować z treści raportu Sławomir Lutek nie planuje złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji członka zarządu  przez upływem kadencji, która zgodnie z założeniami ma dobiec końca 3 września 2023 roku.

Wspomniany dokument wspomina także o tym, że pan Sławomir Lutek planuje w dalszym ciągu rozwijać działalność spółki, zgodnie ze strategią wynikającą z założeń wprowadzonych w trakcie pełnienia poprzedniej kadencji zarządu. Za główny cel na najbliższe trzy lata uznaje się zarówo umocnienie pozycji rynkowej spółki, jak i budowanie jej pozycji jako czołowego producenta oraz dystrybutora w sektorze zarówno make-up, jak i środków przeznaczonych do dezynfekcji i ochrony osobistej.

Sławomir Lutek wykazuje chęć do przekazania części zysków pochodzących ze sprzedaży akcji emitenta na sfinansowanie dalszego rozwoju emitenta. Jego wola została zawarta w treści bieżącego raportu ESPI nr 62/2020 opublikowanego 14 sierpnia bieżącego roku. Warto podkreślić fakt, że pan Sławomir Lutek już wcześniej udzielił firmie pożyczki o łącznej sumie 500 000 złotych. Jak łatwo się domyślić warunki były bardzo korzystne dla emitenta. Termin spłaty wspomnianej pożyczki upływa w dniu 31 grudnia bieżącego roku.

Czym kierował się Sławomir Lutek?

Sławomir Lutek argumentuje fakt sprzedaży posiadanych pakietów akcji swoją sytuacją osobistą oraz planami, do których realizacji potrzebował środków finansowych. To właśnie dzięki zbyciu aktywów mógł zrealizować to o czym myślał od tak dawna. Pan Sławomir Lutek podkreśla, że przeprowadzona przez niego sprzedaż w żaden sposób nie była związana z sytuacją emitenta.

Warto przypomnieć, że akcjonariusze 4Mass, będący jednocześnie członkami zarządu spółki, w pierwszej połowie sierpnia bieżącego roku kalendarzowego przeprowadzili  sprzedaż dużych pakietów akcji. W ich gronie znalazł się również prezes firmy. W trakcie czatu przeprowadzonego 11 sierpnia bieżącego roku, na pytania związane nie tylko z wyceną akcji, ale również z jego najbliższymi plany pan Sławomim Lutek starał się udzielać bardzo enigmatycznych odpowiedzi. W związku z czym cała sprawa przykuła uwagę i zainteresowanie ze strony KNF.

Jak kształtowała się wycena akcji 4Mass w 2020 roku?

Warto podkreślić, że wycena 4Mass od stycznia do początku lipca bieżącego roku utrzymywała się na stabilnym poziomi. Oscylował on w zakresie od 0,2 do 0,3 złotego. Gdy 8 lipca 2020 roku spółka upubliczniła informację o wprowadzeniu do obrotu maseczek medycznych doszło do wzrostu wyceny. Kurs podskoczył o kilkadziesiąt procent. Warto zaznaczyć, że wzrosty miały miejsce również w późniejszym okresie czasu. W końcowym okresie lipca bieżącego roku wycena osiągnęła swoje maksimum i sięgnęła poziomu przekraczającego 4 złotych. To właśnie od tego momentu zaczęła dominować podaż.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *