Dofinansowania na program „Czyste Powietrze”. nawet do 37 tys. zł

Osoby o niższych dochodach mogą zgłaszać się o pomoc w ramach programu „Czyste Powietrze”. Ponowny nabór wniosków do jego drugiej części może się opłacać, gdyż dla najuboższych przewidziano zwroty sięgające do 60 proc. kosztów poniesionych w ramach wymiany starych pieców. Na programie mają zyskać też gminy, które za każdy udany wniosek otrzymają bonifikatę w kwocie 100 złotych.

Sukces pierwszej edycji programu

Nawet do 37 tysięcy złotych dofinansowania na wymianę starego kopciucha. Program obejmuje także zamianę na fotowoltaikę lub termomodernizację. Szereg informacji można znaleźć na stronie rządowej gov.pl, a także w Portalu Beneficjenta w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Od momentu uruchomienia programu możemy mówić o ciągłej tendencji wzrostowej napływających do nas wniosków. Widać, że są składane przez coraz większą ilość zainteresowanych wymianą starszych pieców na fotowoltaikę. To tylko pokazuje, jak ważna i potrzebna jest pomoc w ramach programu „Czyste Powietrze” – stwierdził niedawno Paweł Mirowski.

– Tym razem staramy się promować gminy, by bardziej zaangażowały się w edukowanie o istnieniu programu w swoich społecznościach. Za pomoc gminy mogą dostać zwrot kosztów za każdy zatwierdzony wniosek w kwocie 100 złotych. Ta bonifikata pozwoli gminom, na znacznie lepsze wydatkowanie środków np. przeznaczając je na wynagrodzenia dla pracowników gminnych punktów pomocy „Czystego Powietrza” – powiedział Paweł Mirowski, pełniący funkcję wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak zaznacza, na tę chwilę można mówić o sukcesie, gdyż do tej pory w całej Polsce ponad 700 gmin podpisało umowę o współpracy w programie z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na drugą edycję „Czystego Powietrza”. Pracownicy gminy od teraz mogą nie tylko przyjmować wnioski, ale także w ramach programu aktywnie działać na rzecz jego promocji po wcześniejszym przeszkoleniu prowadzonym przez WFOŚiGW. Pomogą także w razie wątpliwości przy wypełnianiu wniosków oraz udzielą wszelkich koniecznych informacji.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Druga część programu to także okazja do wypromowania na szerszą skalę. Druga edycja to przede wszystkim udogodnienia dla obecnych już beneficjentów pierwszej edycji. Ci, którzy wcześniej wzięli udział w programie, mają obecnie do dyspozycji szereg ułatwień takich jak kalkulator dotacji oraz zwiększenie limitu czasowego na realizację przedsięwzięcia o pół roku w związku z pojawieniem się pandemii koronawirusa.

Aby uzyskać wyższe dofinansowanie w ramach bezzwrotnej pomocy w programie „Czyste Powietrze” należy wykazać dochód nieprzekraczający 1400 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych lub 1960 zł dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwa.

Osoby, które chcą skorzystać z podwyższonej pomocy w ramach programu, muszą złożyć wniosek do gminy. Sama decyzja jednak będzie zależna od wielkości dochodów. Sam wniosek, podobnie jak ostateczną decyzję wydaje gmina.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *