Dom Analiz SII ponownie przyjrzał się Grupie Kapitałowej TIM

Dom Analiz SII opublikował aktualizację rekomendacji inwestycyjnej dla akcji TIM S.A. Cena docelowa wperspektywie 12-miesięcznej dla tych walorów została podwyższona z 11,50 zł do 12,82 zł, co przy kursie zamknięcia notowań z 6 maja 2020 roku oznacza potencjał wzrostu na poziomie 19,8%.

Grupa TIM ma za sobą bardzo udany 2019 rok, w którym odnotowała rekordowe wyniki finansowe.
W tym okresie przychody ze sprzedaży wzrosły o 7,2% do 890 mln zł, a oczyszczone o wpływ implementacji standardu MSSF 16 wyniki operacyjny i netto odpowiednio o 47,6% do 29,3 mln zł i 47,3% do 22,2 mln zł.
Pomimo wybuchu pandemii koronawirusa i wprowadzonymi w następstwie ograniczeniami w bieżącym roku Emitent póki co również radzi sobie bardzo dobrze.

Jak wynika z szacunkowych odczytów, od stycznia do kwietnia przychody Spółki TIM wyniosły 283,2 mln zł w porównaniu do 251,8 mln zł w analogicznym okresie 2019 roku, co stanowi poprawę o 12,5%. Analitycy Domu Analiz SII zakładają, że w branży dystrybucji artykułów elektrotechnicznych negatywne skutki pandemii odczuwalne będą co najmniej do pierwszych miesięcy 2021 roku, jednak ze względu na silną pozycję na rynku i rozbudowany kanał e-commerce TIM zostanie nimi dotknięty w mniejszym stopniu niż cała branża.

W naszej ocenie na korzyść Spółki przemawiają m.in. szeroka oferta asortymentowa, nowe modele sprzedaży (w tym dropshipping, w ramach którego liczymy na zwiększone zainteresowanie współpracą podmiotów zewnętrznych), a także posiadanie własnego, nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Istotny wzrost znaczenia sprzedaży online powinien przy tym wspomóc szybki rozwój spółki zależnej 3LP, w tym poprzez wzrost udziału klientów zewnętrznych oraz liczby obsłużonych paczek, co także pozytywnie powinno wpłynąć na wyniki Grupy TIM. Biorąc pod uwagę dodatkowo bufor w postaci silnych wynikowo pierwszych czterech miesięcy roku, prognozujemy, że cały 2020 rok Emitent zakończy ze skonsolidowanymi przychodami wyższymi o 5,8% w stosunku do 2019 roku – podsumowano w raporcie.

Zakładając silne odbicie rynku w 2021 roku, na czym skorzysta również Spółka, analitycy oczekują, że Grupa TIM zwiększy w tym okresie przychody o 11,7% do 1,05 mld zł. Na kolejne lata prognozy zakładają kontynuację wzrostu z utrzymaniem relatywnie wysokich, jednocyfrowych dynamik. W raporcie zwrócono także uwagę na silną pozycję finansową Grupy i niski udział zadłużenia oprocentowanego w finansowaniu.

Naszym zdaniem pozwoli to na utrzymanie wypłat dywidend w kolejnych latach. Ze względu na dużą niepewność zakładamy jednak, że dywidenda za 2020 rok będzie jedynie symboliczna (w naszej prognozie 0,2 zł), co zostanie jednak częściowo zrekompensowane w kolejnym roku (prognoza 1 zł dywidendy za 2021 rok i 0,8 zł w dalszych latach prognozy) – napisano w raporcie.

Spółka TIM S.A. to największy hurtowy dystrybutor artykułów elektrotechnicznych w Polsce. Jej historia działalności liczy już ponad 30 lat, a od lutego 1998 roku akcje TIM są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą także Rotopino.pl S.A. – wiodący gracz na polskim rynku internetowej sprzedaży narzędzi i elektronarzędzi dla profesjonalistów oraz majsterkowiczów, a także autoryzowany dystrybutor wielu najlepszych światowych marek narzędziowych, oraz 3LP S.A. – spółka zarządzająca Centrum Logistycznym w Siechnicach koło Wrocławia, które jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie Środkowo- Wschodniej.

Rekomendacja dla akcji TIM S.A. została wydana 7 maja o godz. 7:50. Moment pierwszego rozpowszechnienia rekomendacji to 7 maja, godz. 8:00. Autorami raportu są Adrian Mackiewicz i Paweł Juszczak. Dom Analiz SII zawarł ze Spółką TIM umowę o przygotowanie niezależnej rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejsza notka jest skrótem raportu Domu Analiz SII. Jego pełna wersja jest dostępna na stronie internetowej www.domanaliz.pl.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *