Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego – na czym polega?

Każda inwestycja obarczona jest ryzykiem, o czym w szczególności należy pamiętać podczas zakupu akcji, walut. Największą niewiadomą jest przyszły wzrost wartości instrumentów. Nieoczekiwany spadek może oznaczać utratę kapitału. Żeby zniwelować ryzyko warto zainteresować się dywersyfikacją portfela inwestycyjnego.

Co to dywersyfikacja portfela inwestycyjnego?

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, często bywa nazywana również dywersyfikacją inwestycji. To sposób który umożliwia obniżenie ryzyka inwestycji. Opiera się na wprowadzeniu urozmaicenia w zbudowany portfel. Wówczas kapitał jest inwestowany w różnorodne instrumenty, które nie posiadają pomiędzy sobą żadnych powiązań.

Zdywersyfikowany portfel inwestycyjny unika inwestowania kapitału wyłącznie w jeden instrument. W sytuacji, kiedy przeprowadzana jest inwestycja wyłącznie w jeden instrument, każdy jego spadek wartości niesie za sobą ogromne straty finansowe. Z kolei dywersyfikowany portfel sprawia, że środki są podzielone pomiędzy różne instrumenty, co sprawia, że kiedy któryś odnotowuje spadek wartości, to dochodzi wyłącznie do zmniejszenia rentowności inwestycji. Efekt końcowy jest zależny oczywiście od wartości inwestycji oraz tego jak notowane są pozostałe.

Realne obniżenie ryzyka jest zależne od wyboru jak najbardziej zróżnicowanych instrumentów. W portfelu powinny znajdować się akcje o wysokim stopniu ryzyka, ale także dla równowagi obligacje.

Jakie korzyści przynosi dywersyfikacja inwestycji?

Urozmaicenie posiadanych inwestycji jest bardzo korzystne. Poza obniżeniem ryzyka możliwe jest również uzyskanie odpowiedzi na zmienność rynku finansowego. Żadna analiza nie potrafi dokładnie określić jak będą przebiegały notowania instrumentów, a w efekcie, które odnotują spadek.

Rozdzielenie kapitału na kilka instrumentów pozwala na zniwelowanie wysokości straty, choć dalej pozostaje one w sferze prawdopodobieństwa. Dla tradycyjnych inwestorów, którzy nie chcą ryzykować najlepszym rozwiązaniem jest wybór stabilnych instrumentów. Powinien on także zrezygnować z niepewnych instrumentów.

Dywersyfikacja portfela posiada przełożenie na podejście inwestora. Przestaje on nerwowo reagować na spadek, co wstrzymuje decyzję o szybkiej sprzedaży danego instrumentu. Posiadanie kilku instrumentów sprawia, że decyzje o posiadanych instrumentach są podejmowane w sposób bardziej przemyślany i obiektywny.

Jak tworzyć zdywersyfikowany portfel inwestycyjny?

Dywersyfikację portfela inwestycyjnego przeprowadza się indywidualnie pod inwestora. W szczególności biorąc pod uwagę jego stanowisko do ryzyka. Osoby, które są zainteresowane ryzykownymi transakcjami, mogą zakupić akcję nowych spółek. Z kolei dla osób preferują niskie ryzyko polecane są obligacje skarbowe.

Dywersyfikację portfela mogą przeprowadzić również osoby, które działają w ramach rynku walutowego. Jednak jest to trudniejsze, ponieważ waluty są ze sobą powiązane zależnościami gospodarczymi. W rzeczywistości wiele z nich odnotowuje wzrost w tym samym momencie, jednak z innym tempem. Spadek jednej z nich może wywołać spadek kolejnej.

Do obniżenia ryzyka warto wybierać waluty, które nie są ze sobą w żaden sposób powiązane, co sprawi, że spadek wartości jednej nie doprowadzi do spadku drugiej waluty.

Inwestorzy indywidualni coraz częściej decydują się na zainwestowanie w jednostki jednego funduszu inwestycyjnego. W rzeczywistości ich notowania są w pełni zależne od aktywów, na których są oparte. Fundusze inwestycyjne lokują środki w różne instrumenty, np. akcje, obligacje, metale szlachetne. Przekłada się to na wysokość wzrostu i ryzyko.

Jak ma się dywersyfikacja portfela do inwestowania w fundusze

Fundusze inwestycyjne charakteryzują się lokowaniem kapitału w przeróżne instrumenty, co stanowi nawiązanie do dywersyfikacji. Jest to dobre rozwiązanie dla inwestorów, którzy przy spadku wartości jednego instrumentu nie tracą na całym kapitale. W rezultacie, fundusz nie jest podatny na spadek jednego instrumentu, za wyjątkiem sytuacji, kiedy stanowi on dużą wartość całego portfela.

Inwestorzy, którzy zainwestowali w jednostkę funduszu w rzeczywistości posiadają tylko jeden walor, jednak złożony on jest z kilku instrumentów. Doprowadza to mniejszego ryzyka utraty posiadanych środków. Fundusze inwestycyjne kształtują się pod wpływem tego jak przeprowadzane są inwestycje z zebranych kapitałów.

Najwyższe ryzyko jest związane z akcjami, co niesie też za sobą największe możliwości zarobku w kontekście długoterminowym. Z kolei obligacje są przeznaczone dla osób, które zamierzają uzyskać pewniejszy zwrot wyższy od lokat, choć jest to w pełni uzależnione od notowań na rynkach finansowych.

Osoby, które dążą do zdywersyfikowania portfela powinny zakupić jednostki funduszu mieszanego, czyli fundusze hybrydowe. Wówczas środki są zainwestowane w obligacje skarbowe, akcje polskich i zagranicznych spółek. Posiadają umiarkowany poziom ryzyka, ale pozwalają na uzyskanie większego zysku niż w przypadku obligacji.

Fundusze są dobrym rozwiązaniem dla osób, które dopiero rozpoczynają inwestycje w rynek, a jednocześnie działają nerwowo. W ten sposób unikają popełnienia błędów wynikających z pochopnych działań, ponieważ w ich imieniu działają doświadczeni doradcy finansowi, którzy wiedzą jak i kiedy inwestować.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *