Emerytura minimalna – nie każdy może na nią liczyć

Wraz z uruchomieniem rządowego programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że jest to jedyna realna możliwość na otrzymanie jakichkolwiek świadczeń emerytalnych. Wciąż jednak wielu Polaków uważa, że istnieje pewnego rodzaju parasol ochronny w postaci emerytury minimalnej. Na to jednak też nie każdy może już liczyć.

System Emerytalny – na czym on polega

W telegraficznym skrócie, cały system emerytalny opiera się o prognozy ciągłości co najmniej takiej samej ilości osób aktywnych zawodowo na Polskim rynku pracy. Osoby pracujące dzisiaj, utrzymują swoimi składkami osoby, które znajdują się na emeryturze.

Natomiast wszystkie osoby zbyt młode na aktywność zawodowo będą w przyszłości swoimi składkami finansować emerytury osób, które teraz pracują a w przyszłości przejdą na emeryturę. Te wsparcie osób obecnie aktywnych zawodowych jest niczym innym jak składką, która jest przekazywana na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które są odprowadzone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które następnie wędrują na kontach emerytów.

Pieniądze, które są odkładane na nasze konta emerytalne fizycznie nie znajdują się na żadnym koncie. Są to tylko wartości widniejące na papierze, natomiast fizyczna gotówka trafia do emerytów i rencistów, którzy pobierają należne im świadczenia. Schemat takiego systemu emerytalnego byłby systemem efektywnym, pod kilkoma warunkami. Po pierwsze liczba aktywnych zawodowo wzrastały, podczas gdy liczba emerytów zmniejszała się, emerytura trwałaby o wiele krócej, a świadczenia emerytalne byłyby niskie.

W obecnej sytuacji jednak sytuacja jest zgoła odmienna – coraz więcej osób przechodzi na emeryturę, natomiast aktywność na rynku pracy jest coraz mniejsza.

Kto może liczyć na emeryturę minimalną?

W celu zatrzymania procesu ubóstwa wśród osób najstarszych zdecydowano się ustanowić emeryturę minimalną, której wartość ustanowiono na 1100 złotych brutto.

Jednak w celu otrzymania nawet tej emerytury, niezbędne jest spełnienie pewnych warunków. Osoba, która otrzyma prawo do uzyskania emerytury minimalnej musi osiągnąć wiek 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn. Poza tym kobieta musi mieć przepracowane 20 lat a mężczyzna 25 lat. Tutaj w grę wchodzą również lata nieskładkowe w relacji 1 rok nieskładkowy na 3 lata składkowe.

Jako okres nieskładkowy bierzemy pod uwagę zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne czy urlop bezpłatny. Zgodnie z danymi ZUSu, 218 tysięcy osób pobiera emeryturę niższą niż najniższa ustawowa. Jest to bezpośrednio związane z faktem, iż wiele osób było w przeszłości zatrudnionych na czarno, bądź legalnie, ale na nisko składkowych umowach.

Z danych jasno wynika, że wśród 218 tysięcy osób pobierających świadczenie mniejsze niż ustawowa emerytura najniższa, aż 188 tysięcy to kobiety, które stanowią ponad 80% wszystkich osób otrzymujących mniej niż 935 złotych na rękę. Z tej grupy, co ciekawe, 10% kobiet otrzymuje emeryturę mniejszą niż 450 złotych na rękę. Powodem takiego stanu rzeczy może być krótki czas pracy kobiet oraz długie okresy nieskładkowe wynikające z ciąży oraz urlopu macierzyńskiego. Istotne jest, że zgodnie ze statystykami kobiety żyją o 8 lat dłużej niż mężczyźnie, w związku z tym okres pobierania świadczeń jest znacznie dłuższy niż w przypadku mężczyzn.

Warto samemu zatroszczyć się o przyszłość na emeryturze

Każdego roku coraz więcej osób pobiera świadczenie niższe niż emerytura minimalna. Szacowane jest, że w 2030 roku aż 650 tysięcy osób będzie pobierało emeryturę lub rentę niższą niż wartość minimalna, co oznacza wzrost o ponad 300% w stosunku do obecnej liczby świadczeniobiorców.

Tego typu świadczenia absolutnie nie wystarczają na pokrycie nawet podstawowych potrzeb gospodarstwa domowego, co w połączeniu z podwyżkami cen może prowadzić do stanu ubóstwa wielu osób w podeszłym wieku.

Musimy uświadomić sobie fakt, że ta sytuacja nie ulegnie zmianie, w związku z czym już teraz warto zainteresować się tym, co czeka nas w przyszłości. Dobrym początkiem jest rozważenie uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *