Fed nie zmienił procentowych stóp oraz będzie dążył do wyższej inflacji

Kierownictwo Rezerwy Federalnej amerykańskiej utrzymało stopę federalnych funduszy bez zmian na niskim rekordowo poziomie. Decyzja nie zapadła w sposób jednogłośny, a rozbieżności tak naprawdę dotyczyły samego sposobu sformułowania nowego inflacyjnego celu. Przedział stopy federalnych funduszy pozostawał bez zmian na poziomie między 0 – 0,25 procent.

Taką właśnie decyzję FOMC podjął w sposób niejednogłośny, ale wpisując się w same oczekiwania ekonomistów oraz rynku. Przeciwko się opowiedzieli Neel Kashkari oraz Robert Kaplan. Robert Kaplan optował za znacznie większą elastycznością w ramach całkiem nowej strategii inflacyjnego celu. Z kolei Neel Kashkari chciałby, aby FOMC odniósł inflacyjny cel do bazowej inflacji.

Komitet dąży do osiągnięcia zatrudnienia maksymalnego, jak i także stopy inflacji na poziomie dwóch procent w dłuższym terminie. Przy kształtującej się inflacji uparcie poniżej celu długoterminowego Komitet jak najbardziej będzie działał, aby osiągnąć inflację przewyższającą umiarkowanie dwa procent przez jakiś czas.

Tak, aby to inflacja średnio wynosiła dwa procent oraz aby inflacyjne długoterminowe oczekiwania pozostały zakotwiczone na dwa procent. Komitet otrzymuje utrzymania polityki monetarnej ekspansywnej dopóki cele te nie pozostaną osiągnięte. Jest to fragment komunikatu wrześniowego FOMC. Komunikat ten oddaje samo odejście do realizacji inflacyjnego celu Rezerwy Federalnej. Cel poprzedni zakładał samo dążenie do inflacji kształtującej się na poziomie dwóch procent w skali roku.

Utrzymanie stóp procentowych

FED tak naprawdę utrzymał procentowe stopy na poziomie niezmienionych także na trzech posiedzeniach poprzednich, które to miały miejsce kolejno 29 lipca, 10 czerwca oraz ostatnie 29 kwietnia. Wcześniej, bo w połowie miesiąca marca, na niedzielnym oraz wcześniej niezapowiedzianym posiedzeniu FED znacznie ściął procentowe stopy. Sporo, bo aż o 100 pb. Jednocześnie cenę pieniądza ustalili w pobliżu samego zera. Zwiększył także równocześnie wówczas program QE o 700 miliardów dolarów. Wówczas było to drugie cięcie „awaryjne” procentowych stóp po tym, jak dokładnie 3 marca FOMC (czyli również w niedzielę) znacznie obniżył stopę federalnych funduszy o 50 pb.

Na tychże obniżkach stóp jednak wcale się nie skończyło. Dokładnie 23 marca Rezerwa Federalna ogłosiła skup nieograniczony papierów wartościowych, a do tego uruchomiła serię programów, które dostarczały kredyt do gospodarki. Poza tym 9 kwietnia FED uruchomił także kolejny pożyczkowy program.

Tym razem był to program opiewający na kwotę astronomiczną 2,3 bilionów dolarów. 12 maja bieżącego roku centralny bank Stanów Zjednoczonych ogłosił, że kupować zacznie notowane na giełdzie jednostki dłużnych funduszy. Pod koniec lipca bieżącego roku FED przedłużył samo funkcjonowanie tychże programów do końca tego roku. Pozostaje nam jedynie obserwować sytuację. Na pewno będziemy obserwować z zaciekawieniem.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *