Formacja Nietoperza – Formacja harmoniczna na Forex

Układem harmonicznym, który równie jest dość często spotykany na bardzo płynnych rynkach jest tzw. formacja Nietoperza. Samym kształtem Bat jest bardzo podobny do formacji Gartley’a. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że formacja Nietoperza jest również oparta na układzie korekty prostej .Jednakże występują w nim dwie zasadnicze różnice, a podstawową jest rozkład punktu B oraz D na układzie fal. Trader z doświadczeniem jest w stanie od razu je wychwycić.

W jaki sposób mierzyć Formację nietoperza?

Rozpoczynając mierzenie układu powinniśmy rozłożyć narzędzia Fibonacciego na fali XA i przystąpić do tzw. „mierzenia kierunkowego” . Pozwala to na wyznaczenie głównego kierunku istniejącego trendu. Mierzenie rozpoczyna się z punktu „X”, następnie mierzymy cały ruch aż do punktu „A”, który mianuje się jako punkt zwrotny na rynku. Po przeprowadzeniu tejże czynności zaczynają pojawiać się określone wzorce i poziomy wewnętrznych zniesień Fibonacciego. Na podstawie tych założeń formacji nietoperza interesuje nas jedynie poziom 38.2% lub 50% (w stosunku do fali XA) w punkcie „B”.

Powyższe miejsce powinno być jednym z punktów zwrotnych w całym układzie na fali XA. Analogicznie sprawa wygląda z punktem „C”. Nie może on znajdować się powyżej punktu „A” w trendzie wzrostowym, a ponadto nie może znajdować się poniżej w trendzie spadkowym. Jako najważniejsze miejsce cenowe całego układu zdecydowanie mianuje się punkt „D”, ponieważ wymagane jest, by znalazł się dokładnie na poziomie 88.6% zniesienia całego układu zmierzonego od punktu początkowego do punktu „A”.

Przykład Formacji nietoperza

Przykład, który będzie opisywany pochodzi z 16 kwietnie 2012 roku. Tego dnia, o poranku strategia Formacji nietoperza wygenerowała sygnał kupna. Posunięcie nastąpiło w momencie oszacowania prawdopodobieństwa zniesienia Fibonacciego z poziomu 88.6% ( czyli punkt „D”) jest znaczącym wsparciem dla rynku, które jest powszechnie respektowane. Jak można zaobserwować rynek wielokrotnie testował omawiany poziom cenowy, odbijając się bezsprzecznie za trzecim razem.

Jak wiadomo istnieje wiele różnych strategii zarządzania pozycją. Aby wybrać najlepsze i najbardziej korzystne rozwiązanie trzeba przede wszystkim jakie oczekiwania stawia inwestor względem rynku, a także jaki styl inwestycyjny został przez niego przyjęty. Przykładem metody zarządzania pozycją w układach BAT jest na przykład dzielenie zlecenia na kilka części, a następnie zamykanie transakcji „po kawałku” na następnych ważnych poziomach wsparć, bądź oporu. Dla Formacji nietoperza najczęściej będą testowane przez rynek już wcześniej strefy punktu B, C, a także A.

Poprzez zastosowanie takiego sposobu nie tylko osiągamy zyski, ale także zdecydowanie zabezpieczamy zyskowne pozycje na poziom „wejścia”, tym samym chroniąc depozyt, a także wypracowane zyski. Jednakże jest to tylko przykład jednego z wielu podejść inwestycyjnych możliwych do wykonania. Niezależnie jaką metodologię zastosujemy, musimy pamiętać o właściwej kolejności.

Do potwierdzenia punktu D układu formacji Nietoperza wykorzystywane są takie elementy jak na przykład:

  • geometrię, a mianowicie AB=CD
  • mierzenie zewnętrzne fali BC.

Ponadto należy dodać,  iż ważne jest to aby geometria 1:1 wypadała jak najbliżej jest to możliwe mierzenia 88.6% odcinka XA. Należy stwierdzić, iż w celu jak najlepszego precyzyjnego określenia końca punktu D należy wziąć pod uwagę mierzenie zewnętrznie wyznaczone z fali BC.

Formacja nietoperza charakteryzuje relatywnie płytka fala AB, a także długa fala CD, zwłaszcza jeżeli punkt B wypada na współczynniku 38.2%. W związku z taką specyfiką należy zgłębić zainteresowania w kierunku mierzenia zewnętrznego np. 200.0%, czy też 261.8% odcinka BC. Bardzo ważne jest również to aby wyżej wymieniony współczynnik wypadał przypuszczalnie jak najbliższej punktu D układu nietoperza, a mianowicie najbliżej mierzenia 88.6% fali XA.

W związku z układem wzrostowym mierzenie zewnętrzne należy wykonywać od dołu do góry, tj. od punktu B do C. Natomiast w  układzie spadkowym mierzenie także jest wykonywane od  punktu B do C, jednakże w kierunku od góry do dołu.

 

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *