Gaming Factory opublikowało raport za I kwartał – Akcje w górę

Do 590 tys. złotych w I kwartale 2020 roku wzrosła sprzedaż netto ze sprzedaży produktów i usług pochodzących od Gaming Factory. Rok temu było to zaledwie 18 tys. złotych. Największy wkład w tę sumie mają tzw. usługi deweloperskie, które wygenerowały 331 tys. złotych przychodu. Za resztę niemal w całości odpowiedzialny jest Nintendo Switch. Zysk netto spółki wyniósł 249 tys. złotych. Rok temu było to 869 tys. złotych.

Warto przypomnieć o tym, że w miniony piątek na skutek wniosku złożonego przez polski organ nadzoru zarząd GPW zadecydował o zawieszeniu obrotu akcjami i prawami do akcji Gaming Factory na rynku głównym GPW. KNF przekazał informację o tym, że zawieszenie zostało spowodowane brakiem przekazania przez spółkę raportu za I kwartał 2020 roku. Publikacja raportu miała więc bezpośredni związek z tym wydarzeniem, ponieważ wcześniej spółka nie miała w planach publikowania raportu.

Stanowisko spółki w tej sprawie

Na Twitterze został opublikowany komentarz Mateusza Adamkiewicza, CEO Gaming Factory, w którym oświadczył, że firma będzie pracować w ten weekend nad opublikowaniem tego raportu. Ekipa Gaming Factory nie zgadza się ze stanowiskiem jakie przyjął w tej sprawie Polski Urząd Nadzoru Finansowego. Mężczyzna wspomina o tym, że firma nie miała obowiązku publikowania tego sprawozdania oraz o tym, że zostały rozpoczęte prace nad raportem półrocznym. Jednak w celu zapewnienia dobrego samopoczucia inwestorów raport zostanie przygotowany tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

Regulacje prawne źródłem nieporozumień?

Komisja ogłosiła, że firmy są prawnie zobowiązane do publikacji raportów za I kwartał 2020 roku do 29 lipca 2020 roku. Z kolei Gaming Factory powołał się na regulacje Skarbu Państwa, wskazując, iż raport kwartalny należy przekazać w dniu wyznaczonym przez emitenta, jednak nie później niż przed upływem 60 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, z którym ma związek. Wspomniano również o tym, że spółka zaczęła podlegać tym regulacjom od 10 lipca 2020 r., co według nich jest równoznaczne z tym, że nie mieli obowiązku publikowania raportów kwartalnych za I kwartał 2020 r. Sytuacja ta zwraca uwagę na problem katastroficznego podejścia do relacji inwestorskich, które w wielu przypadkach, jak również w tym, jest źródłem zbędnych nieporozumień.

Zakończenie sporu

Publikacja powoduje zakończenie sporu, choć sytuacja niewątpliwie odcisnęła swoje piętno. Firma ledwo zadebiutowała 23 lipca, a jej wizerunek pozostał już naruszony.

Dziś akcje wróciły do obrotu. Interesujące jest to, że Gaming Factory odnotowało silny wzrost, sięgający 15,6 procent. Wzrost ten może być spowodowany tym, że zarząd zawarł warunkową umowę sprzedaży wszystkich swoich udziałów, tj. 54 udziałów, z firmą Live Motion Games. Łączna cena nabycia udziałów wynosi 1 080 000,00 zł. To duża suma w porównaniu do wyników z pierwszego kwartału. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że firma wciąż ma problem z tym co dla niej kluczowe – grami. Obecna wycena zakłada sukces spółki. Firma musi utrzymać wyniki na najwyższym poziomie.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *