Gdzie najniższy podatek Polska, Wielka Brytania czy Irlandia?

Kryptowaluty powstały na skutek globalizacji a konkretnie ogromnego rozwoju technologii informatycznych. Są to cyfrowe waluty. Przede wszystkich zyskują one ogromne wartości, a także stają się przedmiotem obrotu handlowego. Tak więc pomimo, iż owa waluta nie istnieje realnie, materialnie, podlega opodatkowaniu.

Cyfrowa waluta

Waluta kryptograficzna, bo pod taką nazwą również możemy spotkać kryptowalutę, to przede wszystkim system księgowy o ogromnym zasięgu. Bazuje on w głównej mierze na kryptografii. Posiada też zdolność przechowywania informacji dotyczących stanu posiadania umownych jednostek. Istnieje spore powiązanie pomiędzy stanem posiadania a poszczególnymi węzłami systemu potocznie zwanymi „portfelami”. Wszystko stworzone jest w taki sposób, aby posiadacz mógł sprawować całkowitą kontrolę nad posiadanym portfelem. Uzyskuje on klucz dostępu. Wszystko szyfrowane jest na podwójnym poziomie co wpływa na bezpieczeństwo zebranej waluty.

Najstarszą a także cieszącą się największą popularnością walutą cyfrową jest Bitcoin. Ponadto powstało wiele innych kryptowalut m.in. Litecoin, Ethereum, Monero, Stellar a także Cardano czy IOTA.

Polska – opodatkowanie cyfrowej walutyW Polsce pojawiło się nieco problemów za sprawą opodatkowania cyfrowej waluty. Przede wszystkim chodzi o lukę w przepisach, polega ona na tym, że kryptowaluta nie jest przyjęta jako środek płatniczy. Jednakże, Ministerstwo Finansów pomimo tych nieścisłości podjęło oficjalną decyzję i obarczyło cyfrową walutę obowiązkiem podatkowym. Decyzję swoją tłumaczyli tym, że kryptowaluta pomimo, iż nie występuje w postaci fizycznej posiada wymierną wartość.Przedstawiona decyzja jest ostateczna. Wszelkie przychody płynące ze sprzedaży kryptowaluty muszą być zaliczane do źródeł przychodu a kolejno rozliczane według ogólnej skali podatkowej. Owe progi podatkowe wynoszą 18 % a także 32 %. Granicą pomiędzy danymi progami jest przychód  określany na 85,5 tys. zł.

Istnieje możliwość obłożenia sprzedaży kryptowaluty podatkiem liniowym. Aktualnie wynosi on 19%. Na takie posunięcie może sobie pozwolić podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Na tym etapie warto podkreślić, że na mocy interpelacji, która została wydana przez Izbę Skarbową wymiana kryptowalut zwolniona jest od obowiązku podatku Vat.  Taki dokument został wydany 15 lutego 2016 roku.

Opodatkowanie cyfrowej waluty w  Wielkiej Brytanii

Prawo dotyczące rozliczania się ze sprzedaży kryptowalut w Wielkiej Brytanii są bardzo zbliżone do tych, które panują w Polsce. Jednym z ważniejszych przykładów jest zwolnienie z podatku VAT, transakcji dokonywanych, do którego użycia używane są cyfrowe waluty. Wcześniej wyglądało to inaczej, owe transakcje opodatkowane były 20 % podatkiem VAT.

Podmioty, które dokonują obrotu kryptowalut indywidualnie, muszą się liczyć ze ogólnie przyjętymi stawkami podatku PIT. Wygląda to następująco:

  • 0% dotyczy podmiotów indywidualnych które zyskują do 11 850 funtów rocznie,
  • 20% dotyczy podmiotów indywidualnych które zyskują od 11 850 do 32 000 funtów rocznie,
  • 40% dotyczy podmiotów indywidualnych które zyskują od 32 000 do 150 000 funtów rocznie,
  • 45% dotyczy podmiotów indywidualnych które zyskują powyżej 150 000 funtów rocznie.

Inaczej wygląda to w przypadku firm. Te które obracają cyfrową walutą muszą liczyć się z obowiązkiem podatkowym CIT a wynosi on aktualnie 19%.

Ciekawego spostrzeżenia dokonali Polscy traderzy mianowicie, stwierdzili, że najkorzystniej jest prowadzić działalność brytyjską przede wszystkim przez spółkę limited. Kolejno zysk, który zostanie osiągnięty ze sprzedaży cyfrowej waluty, można wypłacić jako wynagrodzenie za pracę dyrektora. Omija się w ten sposób przede wszystkim podatek. Tak więc według wyliczeń można zaoszczędzić nawet 60 tys. złotych.

Irlandia

Kolejnym państwem, które wprowadziło podatek od cyfrowej waluty jest Irlandia. W tym kraju nazywa się to podatek od zysków kapitałowych. Polega to w głównej mierze na tym, że każdy podmiot który dokona transakcji za pomocą cyfrowej waluty musi zgłosić ten fakt do Urzędu Podatkowego. W tym miejscu następuje naliczenie podatku od tej transakcji. Ważnym jest fakt, że istnieje kwota, która jest wolna od podatku. Jest to kwota 1270 EURO rocznego zysku, który zostaje osiągnięty poprzez transakcje za pomocą kryptowaluty. Każdy powyższy dochód jest opodatkowany stawką 33 %. Dodatkowo warto wiedzieć, że ten dochód koniecznie należy dołączyć do rocznego zeznania podatkowego.

Podsumowanie

Jak jest to widoczne powyżej polski trader, który prowadzi działalność zarejestrowaną jako brytyjska, nie jest zmuszony do zapłacenia podatku dochodowego jeżeli jego dochód osiągnie 60 000 zł rocznie. Jednakże, jeżeli działalność zarejestrowana jest w Polsce, trader uzyska jedynie kwotę wolną od podatku w wysokości 8000 zł co jest porównywalne z Irlandzkim przedsiębiorcą. Stąd rosnąca ilość przedsiębiorców otwierająca firmy w Wielkiej Brytanii.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *