GenXone 25 sierpnia debiut na rynku NewConnect

We wtorek, w dniu 25 sierpnia, na rynku NewConnect swój debiut będzie miała genXone. Spółka ta działa w biotechnologicznej branży, a ostatnimi czas do jej oferty również trafiły test na COVID-19. Prowadzone są także badania, które mają pomóc stworzyć szczepionkę.

Zgodnie z uchwałą zarządu giełdy do obrotu dokładnie trafi trzy miliony 295 tysięcy akcji czterech serii. Nominalna wartość każdej z akcji to tak naprawdę jeden złoty. Kurs odniesienia spółki genXone znajduje się dokładnie na poziomie 6,9 złotych (cena emisji całej akcji serii D), daje to wycenę w wysokości 22,7 milionów złotych. W akcjonariacie genXone znajdują się między innymi dwa podmioty giełdowe – Medcamp (13,26 procent udziałów) oraz Carpathia Capital (7,68 procent).

Wchodzą na rynek kapitałowy, ponieważ jest to krok naturalny rozwoju dla biznesu. Mają już solidnie zbudowaną strukturę firmy oraz także aktywności, które budują systematycznie nasze przychody. Mamy także atuty, które są doceniane przez inwestorów. Jesteśmy jedną z firm nielicznych na świecie, która posiada akredytację ONT (Oxford Nanopore Technologies) – twórcy technologii nanoporowego sekwencjonowania oraz także licencję umożliwiającą jej wykozystanie komercyjne. Od marca zespół realizuje testy, które identyfikują koronawirus SARS – COV – 2. Zostało już wykonanych prawie trzydzieści  tysięcy takowych badań.

Testy oraz szczepionka na koronawirus

Ale to nie są jedyne plamy spółki genXone. Spółka ta w ostatnich miesiącach znacznie się zaangażowała w walkę z COVID – 19. Cały zespół badawczy realizuje projekt, który pomóc może w walce z pandemią. W ramach jego poznają geny koronawirusa. Wykorzystywane są do tego nanoporowe sekwencjonowanie. Dzięki temu dowiadują się, jakie ewolucyjne pochodzenie oraz jakie pochodzenie geograficzne mają koronawirusy, które są wykrywane w w laboratorium molekularnym. Może to być podstawa do śledzenia pandemii oraz jej przeciwdziałaniu. Poznanych zostało już siedemnaście genomów koronawirusa, a kolejne czekają w kolejce. Zdaniem spółki, wyniki tychże badań wykorzystywane mogą być w opracowaniu szczepionki. Pisaliśmy już o tym w kwietniu.

Spółka zaczęła już zarabiać

Dotychczas tak naprawdę genXone koncentrował się głównie na badawczej działalności, jak i także na działalności rozwojowej, która była finansowana w oparciu o wszelkie dotacje czy też pożyczki udzielane poprzez powiązane podmioty. Spółka znajduje się obecnie na etapie urynkowienia produktów i usług oferowanych. W roku 2019 genXone osiągnął już przychody o wartości dwustu pięciu tysięcy złotych, z kolei w pierwszym półroczu zostało już wygenerowanych aż 5,39 miliona złotych przychodu netto. Rok obecny to także moment, kiedy spółka genXone zaczęła zarabiać poprzez osiągnięcie do końca czerwca zysk w wysokości blisko dwóch milionów złotych. Pomimo swoich pierwszych zysków, spółka jest wciąż na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju. Daje to ogromny potencjał do wzrostu, ale przy akceptacji jednoczesnej sporego ryzyka.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *