GPW przedstawiła wyniki finansowe które podlegały w 2019 roku

7 kwietnia w późniejszych godzinach wieczorem, spółka GPW opublikowała na swojej stronie ogólne wyniki finansowe za rok 2019. W poprzednim roku skonsolidowane przychody które pochodziły z sprzedaży wynosiły 336,1 miliona złotych wobec 346,8 miliona co stanowi spadek o nawet 3,1%, którego nie było w naszym poprzednim roku.

Składały się z segmentu finansowego który wynosił 149,9 miliona oraz które nie były przychodami segmentu wynosiły one 185 miliona złotych. Porównując poprzedni rok jakim jest 2018 wynosił segment finansowy ponad 191,9 miliona a z segmentu towarowego 153,6 miliona. Wyniki EBITDA wynosiły zarazem 193,2 miliona złotych wobec przed rokiem on wynosił 202 miliona, co stanowiło spadek wszystkiego o nawet 4,3% a nawet rok do roku on spadał. Skonsolidowany zysk netto który wyniósł 119,3 miliona złotych wobec wcześniej rok wcześniej wynosił 183,7 miliona.

Do sytuacji obniżenia przyczynił się wysoki poziom w 2018 roku, które to zdarzenie miało być w jednorazowej postaci sprzedaży udziałów w spółce takiej jak Aquis która zaczęła przynosić zysk w nawet 32,2 mln złotych. W czwartym kwartale przychody wynosiły już nawet 80,3 miliona złotych i były niższe o 9,3% niż przed wcześniejszym rokiem. Były one zgodne z analizą analityków oraz oczekiwaniami. W czwartym kwartale zysk netto zaczął zyskać nawet 11,2 miliona złotych.

Na wynik przyczyniło się zdarzenie jednorazowe w postaci zawiązania rezerwy w kwocie która wynosiła 15,5 miliona złotych z tytułu który potencjalnie zobowiązywał się z wynikającego podatku VAT. W spółce zależnej od izby rozliczeniowej giełd towarowych, w której GPW posiada średnio nawet 100 % udziałów, Konsensus analityków nie uwzględniał tej rezerwy.

Jaki to był rok dla pracowników?

W informacjach podano że w roku 2019 był szczególnie udany dla całej spółki GPW Towarowej Giełdy Energii czyli inaczej TGE, która odnotowała u siebie nawet rekordowy obrót który wyniósł w energii elektrycznej. Dodano również że rok też nie był łatwy dla spółki ale dali sobie radę, oczywiście był trudny między innymi był trudny, ponieważ były niższe wyceny ich spółek giełdowych oraz sprzedaże akcji poprzez OFE.

Gdzie spółki debiutowały i ile ich tam było?

Wszystkie Europejskie giełdy odnotowały jednak że był spadek obrotów w danym zakresie. Spadek tego obrotu na GPW jednak był procentowo najniższy jak można stwierdzić, wynosił on jednak 7,1% rok do roku. Jednakże w 2019 roku. Na głównym rynku został przedstawiony debiut nawet 7 spółek, spośród które 5 nawet się przeniosła z rynku NewConnect, ale na rynku NewConnect debiutowało ok 15 spółek, głównie przedstawiciele którzy pochodzą z branż gier komputerowych. Spółka GPW należy także do indeksu mWIG40. Na sesji która poprzedzała publikację wyników nawet kurs akcji spółki wzrósł o 3,41 procent. Cena akcji GPW zaczęła wynosić 37,90 złotych.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *