Grupa CCC miała w I kwartale 2020 r. 340 miliona zł straty

Grupa CCC w pierwszym kwartale 2020 roku trzysta czterdzieści milionów złotych straty netto jednostki dominującej do 152,6 miliona złotych straty rok wcześniej.

Operacyjna strata wyniosła w tym okresie 309,8 miliona złotych do 148,6 miliona złotych straty w ubiegłym roku.

Przychody grupy wynosiły 965,1 miliona złotych wobec 1.038,6 miliona złotych rok wcześniej. Oznacza to spadek o 7,1 procenta.

Na początku kwietnia CCC przedstawiło wybrane wstępne dane finansowe za pierwszy kwartał. Wówczas szacowało, że wynik EBITDA był ujemny. Dokładnie kształtował się na poziomie minus 136 miliona złotych. Operacyjna strata wynosiła 327 miliona złotych, a przychody wynosiły 944 miliona złotych.

Jak spółka podała, na skutek sprzedaży wpływ zasadniczy miał wybuch pandemii.

Udział przychodów z detalicznej sprzedaż w sprzedaży ogółem w pierwszym kwartale wyniósł 55,1 procent.

Największym rynkiem detalicznej sprzedaży nadal pozostaje Polska. Sprzedaż detaliczna na jeden metr kwadratowy wyniosła 0,74 tysiąca złotych na metr kwadratowy wobec 1,13 tysiąca złotych na metr kwadratowy w okresie analogicznym 2019 roku.

Marża na sprzedaży offline wyniosła 246,6 miliona złotych i była najniższa o 8,7 punktów procentowych. Dynamiczny wzrost udziału sprzedaży w kanale e-commerce spowodował efekt dalszy rozwodnienia marży podanej w brutto na sprzedaż. Marża brutto skonsolidowana na sprzedaż w pierwszy kwartale 2020 roku spadła do poziomy 42,8 procent.

Zadłużenia grupy netto na koniec marca wzrosło do 1439,1 miliona złotych wobec 970,8 miliona złotych na koniec roku 2019. Pieniężne środki zmniejszyły się o 317,2 miliona złotych.

Przepływy netto skonsolidowane z operacyjnej działalności wyniosły minus 285,2 miliona złotych, a z inwestycyjnej działalności minut 101,0 miliona złotych.

W pierwszym kwartale 2020 roku w CCC zostały utworzone 3 salony stacjonarne e-obuwie oraz jeden sklep sieci CCC w Rosji. Natomiast zamknięto po jednym sklepie w Słowacji, Austrii oraz na Węgrzech. Z kolei po trzy zamknięto w Czechach oraz w Polsce, dziewięć salonów własnych Gino Rossi oraz dwanaście z grupy KVAG. Ponadto został otwarty jeden nowy franczyzowy salon w ZEA (Zjednoczonych Emiratach Arabskich). Z kolei zostało zamkniętych sześć franczyzowych sklepów Gino Rossi.

CCC uzgodniło warunki finansowania z bankami do 30 kwietnia 2021 roku

Finansujące instytucje oraz wierzyciele grupy CCC wyraziły zgodę na zawarcie umowy o warunkach szczególnych utrzymania finansowania. Umowa, po jej zawarciu obowiązywać będzie do 30 kwietnia 2021 roku.

Chodzi o takie banki jak: Bank Handlowy w Warszawie, BNP Paribas Bank Polska, Bank Millennium, mBank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Bank Polska Kasa Opieki, Santander Factoring oraz Santander Bank Polska.

Podano, że stroną umowy nie jest eobuwie.pl ani też jej spółki zależne. Jest to bardzo ważna informacja.

Grupa CCC oraz jej wierzyciele ukończyli negocjowanie wszelkich warunków umowy. Umowa zawarta zostanie oraz wejdzie w życie z chwilą podpisania jej przez wierzyciela ostatniego.

Spółka złożyła wniosek o udzielenie kredytu grupie w kwocie dwustu pięćdziesięciu milionów złotych w PKO BP, który pełnić będzie funkcje pewnego rodzaju koordynatora wierzycieli. Wniosek obecnie jest w trakcie kredytowej procedury oraz potwierdzania z BGK wszelkich warunków przyznania poręczenia.

CCC rozważa zawiązanie w drugim kwartale rezerw na restrukturyzacyjne wydatki

Grupa CCC rozważa w drugim kwartale zawiązanie rezerw na restrukturyzacyjne wydatki – takie informacje podała w raporcie kwartalnym spółka. CCC szacuje swoje wydatki na 150 do 160 miliona złotych w okresie nie dłuższym aniżeli dwa lata.

Jak podała spółka, z uwagi na pandemię COVID-19, realizować będzie dużo szybszą restrukturyzację wybranych regionów działalności, co wiązać się będzie z dużo szybszą realizacją wydatków z tym zaplanowanych, związanych oraz ujętych w strategii spółki GO.22. Plany są ambitne, zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce.

Show More

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *